Den årlege dugnaden på Stemneplassen før Nasjonaldagen er måndag i neste veke., frå kl. 17.00. Medlemslaga og andre frivillige vert oppmoda om å møta. Ta med rive.
kb