Ny klage og nytt svar frå Fylkeskommunen syner at det kan bli ei løysing med ny fartsdempar ved busslomma i Uskedalen. Ikkje nok med det. I skrivet frå ansvarleg i fylkeskommunen Vestland kjem det fram at den planlagde asfalteringa mellom Herøysundet og Uskedalen kan bli forlenga fram til og med fartshumpen. Les meir kva Fylkeskommunen skriv til Bengt Ole Myklebust:

Takk for din henvendelse. Jeg har tatt kontakt med byggeleder for dekkelegging Vestland. I utgangspunktet har han planlagt å legge dekke fra FV500 S5D1 m6463 til FV500 S5D1 m3599, mens fartsdemper ligger på FV500 S5D1 m3180. Har bedt han om ny vurdering og spurt om de kunne legge nytt dekke også på ytterligere 421 meter slik at skadet fartsdemper blir tatt. Han svarte i dag at de ser på det når de kommer der om ca. 3 uker. Dette til din orientering.

Konklusjon: Skal ein ha von om å nå fram med klage og merknader, send direkte til Fylkeskommunen, ikkje via Kvinnherad kommune.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal