Tysdag i denne veka var det synfaring på Børnes Industriområde. Med på synfaringa var mellom anna Planutvalet i kommunen, kommunedirektør, ordførar , konsulentfirma ABO Plan og arkitektur, representantar frå naboane og representantar frå dei som driv næring i område. Bakgrunnen for synfaringa var pågåande arbeid med Detaljregulering Børneset Næringsområde fram mot eit politisk vedtak.

kb