Rustne Menn i redusert form står for allsongen på Kafe Tairen i dag, tysdag 31. oktober frå kl. 12.00. Bassisten er på segling i Hellas. Dei to andre syter for musikk og song, med kjende tekstar henta frå allsonghefte. Alle er velkomne.

kb