Den årlege friluftgudstenesta på Skorpo er komande sundag, 7. juli kl. 14.00. Skyss frå Sandakaien kl. 13.15. Liturg er sokneprest Kjetil Kringlebotten. Reidar Algerøy er organist. Tekstlesar er Annbjørg Vågen frå plassen vi skal vera på, Vågen på Skorpo. Skyss: kr. 150,- tur /retur ( kr. 100,- for born ). Familie: kr. 400,-. Etter gudstenesta er det kyrkjekaffi med heimebakst. Soknerådet inviterer alle til ei gild og innhaldsrik samling på Skorpo.

Tekst: Uskedal sokneråd
Foto: Arkivfoto
Nett: Kristian Bringedal