Dette er ei melding frå Uskedal Vassverk om at deler av byggefeltet i Halsabrotet vert utan vatn i ettermiddag, frå kl. 13.00 og nokre timar framover. Årsaka er skifte og arbeid i kummar.

kb