Då er det meste klart til den årlege Helselagsbasaren, i morgon sundag 26. mars frå kl. 16.00 i Helgheim. Det vert 5 rundar med årar. Det siste åresalet vert med dyrare og større gevinstar og då til 20 kr for kvar åre. I forkant har det vore loddsal ved SPAR, heile tre gonger. Uskedal helselag seier: Vel møtt i Helgheimskjellaren i morgon kl 16. Kaffi og kaker til alle.

Helselagsbasaren har alltid flotte gevinstar, både ved åresal og på bok.
Tekst/foto: Uskedal helselag
Nett: Kristian Bringedal