Vest Politidistrikt melder kl. 10.29 om brann i leileghet i Uskedalen. Sterk røyk syner at det må vera på Eikelandet Brygge. Det brenn i ei endeleileghet av totalt 8 bueiningar. Dei som bur der, er alle komne seg ut.

kb