Planen Detaljregulering for Børnes Næringsområde vert sak i Kommunestyret 25. mars. Høyringsfristen er ute og det har vore synfaring.

kb