Godkjenning, 2. gongs behandling av Detaljregulering for Børnes Næringsområde er sak i Plan, teknikk- og miljøutvalet i morgon, tysdag 2. mars. Om saka vert utsett, slik eit referanseutval bed om, er opp til utvalet. Etter behandling i fagutvalet skal saka vidare til Kommunestyret.

kb