I framlegg til kommnal økonomiplan ligg Børneskaien inne med ei løyving 7,1 mllionar kroner i 2023. Det er eit framhald av arbeidet som er iverksett på den kommunale delen av tømmerkaien på Børnes.

kb