Takk for helsingar, gåver og blomar til 90 årsdagen min. Stor takk og til alle som gav pengar til Uskedal Ungdomslag. Det kom inn kr. 32.900,-. Bjørgulv Eik