Ungdomslaget melder at Bingoen i Helgheim tek til onsdag 6. oktober kl. 19.00. Bingoen i regi a ungdomslaget har vore ei god og fast inntekt i mange år. Det ligg mykje frivillig arbeid bak drifta, både med matlaging og praktisk gjennomføring.

kb