Uskedal ungdomslag startar oppatt Bingoen i Helgheim onsdag 9.mars kl. 1900. Vil du vera med på Bingolaget? Ungdomslaget treng fleire hender som kan hjelpa til med salet,. Dersom du er over 18 år og har lyst å vera med å hjelpa til, send ei meldig til styret. Dette er både sosialt og kjekt.

Uskedal ungdomslag