Ukedal ungdomslag sin bingo er på plass att. Alle er velkomne til Helgheim i kveld, onsdag 25. januar, kl. 19.00. Fine premeiar.

Bingogruppa