Viktig melding til dei som enno ikkje har kjøpt bok 1 av årboka Den nære fortida. Det var tomt på SPAR, men no er det lagt inn 6 bøker på butikken. Då er det berre 7 bøker att på lager. Ver rask dersom du vil sikra deg ei bok. Gjeld som sagt bok 1. Bok 2 er ikkje noko problem å få tak i.

Uskedal Historielag – skriftstyret