Oppteljinga etter Kyrkjevalet 2023 er klart. Av totalt 746 med stemmerett i Uskedalen var det berre 37 som nytta seg av retten å vera med i valet av nytt sokneråd. Det utgjer ei valdeltaking på 5 %. Med sju namn på lista kjem alle med i soknerådet, fire faste medlemer og tre varamedlemer. Konstituering med val av leiar, varaleiar, skrivar og kasserar vert gjort på fyrste møte etter valet. Sjå namnelista under:

Faste medlemer:

  • Jon Harald Kjærland
  • Kristian Bringedal
  • Eli Roseth Eik
  • Liv S. Eik

Varamedlemer:

  • Lars Haugland
  • Hallgeir Snilstveit
  • Arne Møller
Tekst/nett: Kristian Bringedal