Utdanningsdirektoratet har nyleg lagt fram resultata etter foreldreundersøking for 2020. Av den går det fram at i snitt skårar barnehagane i Kvinnherad 4,5 av fem moglege poeng på kor tilfreds foreldra er med barnehagen totalt sett.

Barnehagane i Uskedalen skårar begge over snitt for kommunen.

Utemiljø og trivsel skåre dei høgt på.

Uskedal Utvikling vil gratulera, dåke gjer ein god og viktig jobb.