Det er årsmøtetid. Fyrst ut er Røysterett for Alle med sitt årsmøte alt i kveld, torsdag 27. januar. Så går det slag i slag. Sjå liste over det vi veit så langt. Det er fritt fram for å leggja ut kunngjeringar på uskedalen.no, likeins senda oss eit referat etter årsmøte, gjerne med eit bilete av den valde leiaren og styret. Oversikten under syner årsmøte som er melde inn og/eller som vi kjenner til. Lista har også med lag for heile kommunen, men som har lagt årsmøte til Uskedalen. Bilete syner aktive medlemer i Uskedal skulemusikk.

  • Torsdag 27. januar: Røysterett for Alle ( Helgheim )
  • Måndag 31. januar: Kvinnherad Venstre ( Stemneplassen )
  • Tysdag 1. februar: Uskedal Helselag ( Gamleskulen )
  • Torsdag 24. februar: Kvinnherad Senioruniveritet ( Stmeneplassen )
  • Måndag 14. februar: Uskedal Friluftslag ( Stemneplassen ) NB: kl. 17.30 – skipingsmøte Arkiv- og kulturhistorisk gruppe
  • Sundag 27. mars: Soknemøte/Årsmøte Uskedal sokn
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Thor Inge Døssland