Dette er ei kunngjering om at årsmøte i Uskedal Utvikling er lagt til torsdag 9. mars kl. 18.30 i Gamleskulen. Det vert lagt fram årsmelding og rekneskap, i tillegg til val. Leiar skal veljast kvart år. To av styremedlemen står på val.

Styret