Uskedal Utvikling gjer kjend at det vert årsmøte sundag 10. mars kl. 17.00 i Gamleskulen. Saker må meldast inn til styret før 01.03.24. Alle er velkomne og me håpar på godt oppmøte. Dersom du vil vera med i Uskedal Utvikling så er det berre og ta kontakt med styreleiar Remi Onarheim.”


Tekst: Styret
Nett: Ksristian Bringedal