Dette er ei kunngjering om årsmøte i Uskedal helselag tysdag 6.2.2024
Kl 19.00 i Gamleskulen. Saker må meldast til styret v/ Eli Roseth Eik innan 22. januar, som også er fristen for å søkja helselaget om støtte. Alle medlemer er velkomne!

Styret