Medlemslaga og andre interesserte vert med dette kalla inn til årsmøte i Uskedal Friluftslag, måndag 12. februar, kl. 19.00 på Stemneplassen. I tillegg til ordinære årsmøtesaker vert det informert om vidare arbeid med vedlikehald og prosjekt. Friluftslaget tek ansvaret med å markera Fridomsdagen 8. mai med mellom anna avduking av namneplate, Torger Olsen Feet frå Uskedalen som var krigsseglar på amerikanske båtar.

Dei ti medlemslaga er:

  • Uskedal Skulemusikk
  • Uskedal Musikklag
  • Uskedal Helselag
  • Uskedal Idrettslag
  • Uskedal Båtlag
  • Uskedal Grunn- og elveeigarlag No: Uskedal Elveforvaltning
  • Uskedal Bondelag
  • Uskedal Ungdomslag
  • Røysterett for Alle
  • Uskedal Indremisjon
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Drone - Hans Ordin Østebø