Dette er ei kunngjering om årsmøte i Uskedal Friluftslag 2022, måndag 14. februar kl. 19.00 på Stemneplassen. Kvart av dei 10 medlemslaga har møterett med to utsendingar kvar. Sjå liste under. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, vert det synt bilete og orientert om arbeidet med renovering av møterommet og tilrettelegging ute med rydding, større parkeringsplass og stiar i Skårhaug. Leigeprisane er også sak på årsmøte. I forkant av møte, kl. 17.30, vert det skipingsmøte for Arkiv- og kulturhistorisk gruppe.

Medlemslaga er:

  • Uskedal Skulemusikk
  • Uskedal Musikklag
  • Uskedal Helselag
  • Uskedal Idrettslag
  • Uskeda Båtlag
  • Uskedal Grunn- og eleveigarlag No: Uskedal Elveforvaltning
  • Uskedal Bodelag
  • Uskedal Ungdomslag
  • Røysterett for Alle
  • Uskedal Indremisjon
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Hans Ordin Østebø