På ope møte i Uskedal utvikling for nokre veker sidan la ein grunnlaget for eit årshjul med oversikt over aktivitetar og arrangement for kvar månad i året. Årshjulet syner aktivitetane så langt. Meld frå til Uskedal utvikling dersom du har noko som bør inn på lista.

Hyttestyret legg opp til fleire arrangement på Fjelly.


JANUAR


FEBRUAR

 • Årsmøte i ulike lag
 • Salmekveld i kyrkja – Uskedal sokneråd
 • Målkveld og jazz i Dønhaugkjedlaren – Kvinnherad mållag i samarbeid med Jazzklubben

MARS

 • Quiz – Uskedal ungdomslag
 • Basar – Uskedal helselag
 • Fasteaksjonen – Uskedal sokneråd
 • Songkafe i Helgheim – Røysterett for Alle

APRIL

 • Påskeegg jakt – Uskedal utvikling
 • Rydding i bygda – Uskedal utvikling
 • Påskedans – Dønhaug
 • Konfirmasjon – Uskedal sokneråd

MAI

 • 1. mai sykkelløp – Uskedal utvikoing
 • 1. mai Fjelly – Uskedal Ungdomslag
 • 8. mai markering – Uskedal Friluftslag
 • Ope møte – Uskedal historilag
 • Dugnad – Stemneplassen
 • Heio-cup – Uskedal Idrettslag
 • Hjartemarsjen – Uskedal helselag
 • Konsert – Uskedal musikklag ( er flytta til juni )
 • Bosplukking – Uskedal skule i samarbeid med SPAR
 • Temakveld i kyrkja m/ Margun og Lina Håland – konsert
Uskedal helselag kan syna til stor aktivitet gjennom heile året.

JUNI

 • Sommarfest på Fjelly – Uskedal ungdomslag
 • Sommarkonsert i båthamna – Uskedal skulemusikk
 • Aktivitetsdag på skulen – Uskedal helselag
 • Festidalen
 • Klatre- og fjellsportsamling i Uskedalen – DNT fjellsport

JULI

 • Friluftsgudsteneste på Skorpo – Uskedal sokneråd

AUGUST

 • Quiz – Uskedal ungdomslag
 • Bygdadag – Uskedal utvikling
 • Friluftskonsert på Stemneplassen – Uskedal Friluftslag
 • Skårhaug Opp – Uskedal Idrettslag i samarbeid med Uskedal Friluftslag
Styret for Vonheim er aktive med mange tilbod.


SEPTEMBER

 • Innebandy – Uskedal idrettslag
 • Ope møte – Uskedal historielag
 • Helselagstur – Uskedal heslelag
 • Demensaksjonen – Uskedal helselag

OKTOBER

 • Basar – Vonheim
 • Konfirmantjubileum
 • Salmekveld – Uskedal sokneråd
 • Songkafe i Helgheim – Røysterett for Alle

NOVEMBER

 • Boklansering – Uskedal historielag
 • Aktivitetskalender – Uskedal skulemsikk
Rulleparken og Grøntgrasbanen er plassen for mange arrangement.

DESEMBER

 • Julegrantenning – Uskedal musikklag og andre lag
 • Lysmesse i kyrkja – Uskedal sokneråd
 • Julekonsert – Uskedal skulemusikk
 • Julekonsert i kyrkja – Uskedal sokneråd
 • Julegåvepakking – Uskedal helselag
 • Julefest – Uskedal ungdomslag
 • Julefest – Vonheim
 • Julefest – Bedehuset

Faste tilbod:

 • Kvar tysdag kl. 11 – 14: Kafe Tiaren i Gamleskulen
 • Den siste tysdagen i månaden: Allsong på Kafe Tiaren ( Endringar vert kunngjord )
 • Den fyrste tysdagen i månaden: Eldre foto til gjennomsyn og identifisering
 • Kvar onsdag i Helgheim: Bingo
 • Kvar måndag: Trim for eldre i regi av Uskedal helselag
 • Kvar tysdag kl. 11: Lett tur frå Gamleskulen rundt i bygda – etterpå: Kafe Tiaren
 • Torsdagar i oddetalsveker kl. 11 – 14: Strikkekafe i Gamleskulen

Tekst: Uskedal utvikling
Foto: Arkivfoto
Nett: Kristian Bringedal