Dersom du har interesse for lokalhistorisk arbeid, er du velkomen til å vera med i gruppa. Frammøte: Stemneplassen i kveld, måndag 17. januar, kl. 18.00. Det er eit uformelt forum der du kan tilreigna deg kunnskap, dela kunnskap eller bere vera observatør. Arkiv- og kulturhistorisk gruppe med undergrupper hadde fire samlingar i 2021. Velkomne.

kb