Arbeidsgruppa for å få fortgang i arbeidet med gang- og sykkelveg Uskedal Bru – Steinsletto er etablert og har starta sitt arbeid. Med i gruppa er: Magne Eik, Liv Astrid Myhre, Anne Karin Myhre, Helge Nævdal og Astrid Kristoffersen Berli. Oppstartmøte var 20. oktober. Neste møte er lagt til 17. november.

kb