Anita Enæs held fram som leiar i Uskedal ungdomslag. Med seg i styret har ho: Hans Ordin (styremedlem og representant for Fjelly – ny), Anne Kjersti Lunde (styremedlem – ny), Johannes Feet (styremedlem – ny), Per Ivar Kårstad var ikkje til stades då bilete vart teke. Han blir ny kasserar. Fjellygruppa: Magnhild Haugland (leiar), Hans Ordin Østebø, Anita Enæs og Rannveig Huglen – alle attvald. Fyrste post på programmet er påskefesten laurdag 23. mars. Hugs at det er påmelding. Sjå meir på Uskedal ungdomslag – Facebook.

Tekst/foto: Uskedal ungdomslag
Nett: Kristian Bringedal