Den siste tysdagen i månaden og det er allsong på Kafe Tiaren, frå kl. 12.00 og ein halv time framover. Rustne Menn vel ut nokre songar frå det siste song- og konsertprogrammet dei har hatt på institusjonane den siste tida. Velkomne til Tiaren tysdag 30. mai frå kl. 12.00

kb