Etter oppsett plan, den siste tysdagen i månaden, vert det allsong på Kafe Tairen i morgon kl. 12.00. For fire veker sidan var det Uskedal musikklag som fann tekstane og spelte til. No er Rustne Menn tilbake og brukar kjende og kjære songar frå songhefte Syng med. Alle er velkomne.

kb