Etter oppsett plan vert det Allsong på Kafe Tiaren den siste tysdagen i månaden. Rustne Menn minus bassisten står for song og komp. Songane er henta frå songhefte Syng med. Alle er velkomne.

kb