Den siste tydagen i månaden fortel oss at det er allsong på Kafe Tiaren, ei halvtimestid frå kl. 12.00. Rustne Menn legg opp til eit rogram medsju songar henta frå hefte Syng med. To songar vert framført frå eige program. Skulane i Sunnhordland har vinterfeire. Det same gjeld for Bergen og kommunane rundt. Det vil såleis vera fint om det dukkar opp feiregjester. Alle er velkomne til møteplassen Gamleskulen til ei gild sosial stund med god og rimelg mat og ikkje minst allsong.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Arkivfoto - Rolf Lothe