Etter oppsett plan, den siste tysdagen i månaden, er det allsong på Kafe Tiaren i dag frå kl. 12.00. Fast gjest på Tiaren, Trygve Haugland ( 95 ) vert forsongar på nokre av songane. Velkomen til Kafe Tiaren og til allsong.

kb