Det er snart fem år sidan Uskedal Aktivitetshus var aktiv på Facebook. No vil dei bruka sida slik dei gjorde fram til mai 2019. Styret vil mellom anna leggja ut informasjon om halltider, aktivitetar og prisar. Dersom nokon har spørsmål til drifta og aktivitetane i Aktivitetshuset, ta kontakt med styret. Gjer sida kjend og del med alle du trur kan ha nytte av det.

På facebooksida vil ein mellom kunna lesa om alle trenignstidene i hallen.
Tekst: Henta frå Uskedal Aktivitetshus - Facebook
Foto: Arkivfoto
Nett:Kristian Bringedal