Uskedal historielag inviterer til medlemsskap for 2024. Så langt i år har over 40 teikna medlemsskap. I 2023 hadde historielaget 52 medlemer. Målet er minst 80 medlemer. Styret er takksam om du vil vera medlem og på den måten stø arbeidet med å sikra og ta vare på bygda sin historie. Å vera medlem kan faktisk løna seg. Sjå meir om fordelelene under. Biletet på topp syner skriftstyret ved mjølkerampen på øvre Feet.

Frå årsmøte i Uskedal historielag.
  • Redusert pris på årboka – Den nære fortida ( nr. 3 )
  • Tilbod om kurs i skanning, fotobehandling og arkivarbeid
  • Tilbod om turar og opne møte med tema

Årspengar: kr. 200,-.

Betal på Vipps 763803 eller til konto: 3207.37.52026. Hugs namn og kva innbetalinga gjeld. Å vera medlem i facebook-gruppa vår kostar ikkje noko.

Tekst/foto: Styret
Nett: Kristian Bringedal