Vi er takksame om du sender oss juleminne. Det har vore eit fast innslag på nettsida kvar jul i mange år. Juleminne kan vera frå julefeiringa, julefestane, julebesøk i slekta og i nabolaget, julegåver og julehelsingar. Mange tidlegre juleminne er samla og publiserte i Uskedalsposten, jula 2012. I seinare utgåver er det også juleminne. Du finn Uskedalsposten her på sida. Dessutan finn du juleminne på uskedalen.no i historisk arkiv. Send til uskedalen.no@gmail.com

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal