Av totalt 452 personar, som gjekk Kvinnheradløpet sist sundag, var 75 frå Uskedalen. Det er eit høgt tal. Det utgjer nær på 16 % av eit samla deltakartal. Kjelde: Kvinnheringen.

kb