SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad hadde tildelingsmøte 4. juli. Uskedal helselag vart tildelt ei gåve på kr. 30 000,- til tema og føremålet Psykisk helse i eit prestasjonssamfunn. Helselaget var eit av fem lag som fekk gåve.

kb