Med nasjonale føringar for 17. mai går det mot ei markering slik det var i fjor, men med visse tillempingar. Styringsgruppa legg fram eit program over helga, truleg på måndag.

kb