Etter presentasjonen i kyrkja på sundag har konfirmantane alt i dag hatt si fyrste samling. Det er fram til jul sett opp fem undervisningsøkter i tillegg til lysmesse 5 desember kl. 15.00. Sokneprest Carsten Mrusek har ansvaret for konfirmantane inntil vidare. Informasjon om kven som overtek etter at Mrusek tek til i stillinga i Eid og Fjelberg, er ikkje sagt noko om enno. Laurdag 13. november skal konfirmantane få møta Farmen-presten på ei felles samling i Valen kyrkje med etterfylgjande nattcup på Husnes. Ein konfirmant var ikkje med då bilete vart teke.

Her er namna på dei nye konfirmantane:

 • Anna Framnes-Thoresen
 • Andre Øvstebø
 • Sondre Saghaug Kjerpeseth
 • Joa Saghaug Kroka
 • Petter Myklebust
 • Linnea Hølleland Hauge
 • Anders Flygansvær Feet
 • Anja Måkestad Smith
 • Amund Hella Berge-Soldal
 • Elena Oline Jensen-Eide
 • Mats Ubanos Snilstveit
 • Norah Huse Kristoffersen
 • Simon Musland
 • Jan Arild Bondhus Vivelid

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal