Mykje folk var samla til konfirmasjonsgudsteneste i dag. 12 konfirmantar i finaste stasen fekk ein minnerik dag der overgangen barn – vaksen vart understreka i talen til presten, i tillegg til bodskapen om at konfirmasjon er stadfesting av dåpen og det å halda fast på trua. Eit fast innslag i ei konfirmasjonsgudsteneste er bøn for kvar einskild konfirmant. Alle fekk hanskrive bønekort, ikkje ferdigkjøpt slik det ofte plar vera. Kyrkjebok og rose er gåva frå soknerådet.

Konfirmantane samla til fotografering i kyrkja etter sermonien, saman med presten Kjetill Kringlebotten.

Konfirmantane er den fyrste gruppa som er med på bruken av ny prosesjonskross. Uskedal kyrkje har ikkje hatt prosesjonskross, berre i einskilde høve lånt frå andre kyrkjer. No er krossen på plass, laga av Ståle Eik. Meir om prosesjonskrossen vil koma i eige innlegg.

12 konfirmantar i ei fullsett kyrkje.

I dagens gudsteneste song Rebekka Attramadal og Kjetil Kringlebotten duett, ein vakker salme frå Norsk salmebok.

Namna på konfirmantane finn du i eige innlegg på uskedalen.no 25.04.23.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Hans Ordin Østebø