Foto: ola Matti Mathisen

Styret for Uskedal Ungdomslag 2021

Leiar: Anita Enæs, tlf. 99320878 E-post: helgheim5463@gmail.com

Styremedlemmer
Hildegunn Klette Hansen
Jonny Hansen
Kenneth Steinsletten

Rekneskapsførar: Britt Steinsletten

Vaktmeister
Trond Olsen

Utleige av ungdomslagshuset Helgheim:

Ansvarleg for utleige: Hildegunn Klette Hansen, tlf. 91598816

Prisar:
Kjeller 1 dag: Kr. 1400,-
Kjeller 2 dagar: Kr. 2200,-
Kjeller 3 dagar: Kr. 2800,-
Heile huset 1 dagar: Kr. 2000,-
Heile huset 2 dagar: Kr.3000,-
Heile huset 3 dagar: Kr. 4000,-
Alle prisar er inkludert vask.

Aktiviteter

Bingo kvar onsdag kl.1900. Ansvarleg: Karin Tungesvik, Audhild Lie og Anne Karin Myhre.

Ungdomslagshytta Fjelly ved Mannsvatnet

Foto: Hans Ordin Østebø

Ansvarleg for utleige: Janne Yri, tlf. 93033973
Prisar: Kr. 400,- per døgn. Medrekna i prisen: Overnatting, ved, båt, garn og aggregat.
Om ein ynskjer det, kan ein låna nøkkel til grinda ved byrjinga av skogsvegen på Haugland: Kr. 100,-

Biletearkivet

Uskedal Ungdomslaget med Kristian Bringedal som pådrivar, starta registrering av historiske bilete frå bygda på midten av 1970.
Om lag 600 av i underkant 1500 bilete er registrert inn i Kvinnherad kommune sitt biletarkiv. Søk etter bilete i arkivet: Kvinnherad kommune Biletarkiv

Rev. 2021/ hoø