Foto: Hans Ordin Østebø

Gudstenestelister finn du her: Kyrkja i Kvinnherad

Jubileumsboka for Uskedal Kyrkje 100 år, kan kjøpast på Kyrkjekontoret på Valen, eller ved å kontakte soknerådet.

Singing Tweens

Singing Tweens er eit kor for born i 4. ti 7. klasse. Koret har øving ei øving pr månad i Uskedal kyrkje.

Les meir om Singing Tweens

Medlemar i Uskedal sokneråd

Leiar:
Eli Roseth Eik
Telefon: 957 86 228
Epost: elireik@hotmail.com

Nestleiar:
Hallgeir Snilstveit
Telefon: 955 52 807
Epost: hallgeir.snilstveit@knett.no

Skrivar:
Kristian Olav Bringedal
Telefon 915 31 487
Epost: kristian.bringedal@gmail.com

Kasserar:
Liv S. Eik
Telefon: 970 29 506
Epost: aueik@online.no

Sokneprest Uskedalen:
Carsten Mrusek
Telefon: 916 63 816
Epost: mrusek.carsten@gmail.com

Varamedlemar til soknerådet:

1. vara
Arne Møller
Telefon
Epost: armoell2@online.no

2. vara
Einar Gjertsen
Telefon
Epost:

3. vara
Kåre M Rød
Telefon 53 48 63 48 / 472 43 266

4. vara
Frode Seim
Telefon
Epost:

Kantor/ dir. Nordmadrigal(kyrkjekor):
Eva Megyesi
Telefon 955 20 899
Epost: micacica@online.no

Kyrkjetenar:
Magne Eik
Telefon 414 73 265
Epost: steinsletto-vel@hotmail.com

Kyrkjekontoret:
Klubbavikjo 9
5451 Vale
Telefon 90 53 19 10

Epost: post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Kyrkjeverjen:
Torstein Aarthun
Telefon 951 24 964
Epost: torstein.aarthun@kvinnherad.kommune.no

Rev-A_2021_hoø