Uskedal Historielag er ein medlemsorganisasjon, registrert i Frivilligregisteret, som har til føremål å samla inn, systematisera, registrera og arkivera skriftleg materiale, tilfang og minnestoff frå Uskedalen med allmenn interesse. Formidling, digitalt og på papir/lydspor, er ein viktig del av arbeidet.

Styret:

Kristian Bringedal – leiar
Svein Rimestad – skrivar
Ståle Eik – kasserar

Skriftstyre:

Thor Inge Døssland
Svein Rimestad
Harald Sætre
Torkel Stensletten
Astrid Haugland

Teknisk/system/skanning:

Hans Ordin Østebø
Britt Iren Tjelle Østebø

Vedlegg: Organisasjons- og tiltaksplan 2023