Uskedal Helselag vart stifta i 1917 og er tilknytta Nasjonalforeningen som er ein frivillig humanitær og upolitisk organisajon.

Styre i Uskedal Helselag 2024

Elin legland – leiar
Karin Saghaug Kjerpeseth – nestleiar
Jofrid Eik – skrivar
Anette Sund – kasserar
Ann Kristin Olsen – styrmedlem
Randi Myklebust Nybakk – styremedlem

Eva Reime Ljosnes – varamedlem
Klara Bakke – varamedlem
Eli Roseth Eik – varamedlem

Revisor: Kjersti Rød Bråtun
Revisor: Haldis Åkra

Møter og møtestad

Faste møte: Første tysdag i månaden
Tilhaldstad: Gamleskulen

Lagshistorie
Les innlegg frå lagshistoria som Eli Roseth Eik lag til 100 årsfeiringa:

Uskedal Helselag 100 år

Informasjon om laget:

Laget yter i år midlar til hjarte/karforskning, kreftforskning og Demensaksjonen i regi av Nasjonalforeningen samt lokale saker etter søknad.

Årlege aktivitetar er basar, bøsseinnsamling mot demens, Syng med oss på Rosendalstunet, julegåver til pasientane ved Valen sjukehus og blomehelsingar til heimebuande uskedelingar over 90 år og til uskedelingar på sjukeheimane våre.

Gågruppa

Gågruppa møtest ved 10aren kl. 11.00 om tysdagane. Dette er ein lett tur der alle kan vera med.
Styrketrening for vaksne måndag kl. 11.00. Dette er trening som passar for alle.
Laget ynskjer sterkt å få med nye medlemer. Alle er velkomne til å vera med oss.

Rev.2024/ H.O.Østebø