I regi av Uskedal bedehus er det fleire faste aktivitetar. Det vert årleg gjennomført møteveker i regi av misjonsforeningar i bygda.