I regi av Uskedal bedehus er det fleire faste aktivitetar. Det er mellom anna Småbarnstreff, Singing Tweens kor og Uskedalen Unge Røyster. Det vert årleg gjennomført møteveker i regi av misjonsforeningar i bygda.

Småbarnstreff

Småbarnstreff er ei samling der foreldre, besteforeldre kan ta med seg born mellom 0 og 6 år.

Grunna krornatiltak er småbarnstreff flytta til Lavoen ved Fjellandsbø

Les meir om Småbarnstreff

Singing Tweens

Singing Tweens er eit kor for born i 4. ti 7. klasse. Koret har øving ei øving pr månad i Uskedal bedehus.

Les meir om Singing Tweens