Foto: ola Matti Mathisen

Uskedal Aktivitetshus AS vart stifta 18.desember i 2001. Formålet med selskapet er å eiga, utvikla og leiga ut aktivitetshus i Uskedalen, og alt som står i samband med dette. Uskedal idrettslag er største aksjonær, i tillegg består aksjoærane av lag, organisasjonar, næringsliv og privatpersonar i bygda.

Styret for Uskedal Aktivitetshus AS er for 2019:

Styrets leiar:
Michael Røssland

Styremedlemmar:
Bjørn Olav Tveit
Sigurd Børve
Eirik Tøsse (Rekneskap og kasserar)
Arvid Hjelmeland (Representant frå Uskedal Idrettslag)
Andrea Eriksen Albrethson

Utleige av huset

For utleige ta kontakt med Michael Røssland, tlf 920 41 094.

Styrkerommet

Reglar for bruk og prisar 2018: Styrkerommet

Historikk

Aktivitetshuset er ein «all-aktivitets hall» I skuletida disponerar Uskedalen Oppvekstsenter hallen, medan resten av døgnet er hallen open for utleige.

Uskedalen idrettslag er den største brukaren av hallen, og har daglege
aktiviteter for alle aldrar.

Ein oppdatert timeplan finn du her: Aktivitetsplan i hallen

Hallen er elles leigd ut til alt frå bursdagsferingar til loppemarked. Hallen er utstyrt med lydanlegg, eigen kino, Tribune for 200 personer, og er i tillegg utstyrt med bord og stolar for 100 personer.

Aktivitetshuset på Facebook

Aktivitetshuset har oppretta si eiga Facebook side

Rev.19/ H.O.Østebø