Foto: ola Matti Mathisen

Uskedal Aktivitetshus AS vart stifta 18.desember i 2001. Formålet med selskapet er å eiga, utvikla og leiga ut aktivitetshus i Uskedalen, og alt som står i samband med dette. Uskedal idrettslag er største aksjonær, i tillegg består aksjoærane av lag, organisasjonar, næringsliv og privatpersonar i bygda.

Styret for Uskedal Aktivitetshus AS (brreg.no):

Styrets leiar:
Therese Haugland Bondhus

Styremedlemmar:
Steinar Haugland
Oddmund Lunestad
May Kjersti Stensletten
Per Korsvold

Utleige av huset

For utleige ta kontakt med Per Korsvold, tlf 481 60 803.

Styrkerommet

Reglar for bruk og prisar kontakt styret.

Historikk

Aktivitetshuset er ein «all-aktivitets hall» I skuletida disponerar Uskedalen Oppvekstsenter hallen, medan resten av døgnet er hallen open for utleige.

Uskedalen idrettslag er den største brukaren av hallen, og har daglege
aktiviteter for alle aldrar.

Hallen er elles leigd ut til alt frå bursdagsferingar til loppemarked. Hallen er utstyrt med lydanlegg, eigen kino, Tribune for 200 personer, og er i tillegg utstyrt med bord og stolar for 100 personer.

Aktivitetshuset på Facebook

Aktivitetshuset har oppretta si eiga Facebook side

Rev.24/ H.O.Østebø