Vi satsar på å samlast til seniortrim ved treningsapparata ved kunstgrasbanen kvar onsdag kl. 10.
Sosialt og uformelt, godt for både kropp og sjel!