Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Fjellsportgruppe frå Stavanger er på plass i Uskedalen.
DNT Stavanger si fjellsportgruppe er på plass i Uskedalen denne helga.
DNT Stavanger med si fjellsportgruppe er på plass i Uskedalen denne helga. 40 medlemer er innkvartert på Rabben Feriesenter og alt i dag gjekk turen delvis til Geitadalstind. Det er fyrste gongen fjellsportgruppa i Stavanger har lagt opp til ein tur av dette slaget. Nokre  medlemer har rett nok vore i Kvinnhersfjella før, men elles er Uskedalen ei ny og spanande bygd å koma til.

16.03.2018
 
Sigmund Myklebust takkar alle for god støtte, omsorg og omtanke.
Helsing frå Sigmund Myklebust på Haukeland sjukehus.
Det er snart ei veke sidan Sigmund Mykelbust vart skada i ei arbeidsulukke på Musland. Uskedalen.no har vore i kontakt med Sigmund. Han ynskjer å sei fram ei helsing der han takkar alle for god hjelp og mykje omsorg. Kona, Ingunn, og borna har alle vore i Bergen på sjukehuset. Gode vener og bygdefolk har vore innom på avdelingen. Mange har sendt helsing.
16.03.2018
 
Ingebjørg Bratland
Kamelen og Ingebjørg Bratland til Festidalen
Festidalen har sikra seg to nye namn på plakaten til årets festival. Den første er rap bandet Kamelen frå Bergen og den andre er folkemusikkaren Ingebjørg Bratland. På sin siste turne hadde ho 70 utselde konsertar.
15.03.2018
 
Poon Tip`s Thai take away opna for matsal i dag kl. 14.
Thaivogna opna i dag.
Poon Tip`s - Thai take away opna for matsal i dag kl. 14. Alt to timar før offisiell opning var dei fyrste kundane på døra. Taivogna, som vi seier til dagleg, har eit variert utval av matrettar, tilsaman 17 ulike rettar i velja mellom. Vegetarrett står også på menyen.
15.03.2018
 
Alf Hjønnevåg møter Arne O. Øystese på sjømannskyrkja i Arguienguin på Gran Canaria. Bilete syner overleveringa av boka Livsglad mat frå HAVET, skriven av Sjur Tjelmeland.
Gode minne i møte med Arne O. Øystese på Sjømannskyrkja
Alf Hjønnevåg ( 82 ) har vore tre veker på Gran Canaria, der han ofte var innom Sjøamannskyrkja i Arguineguin. Her møtte han Arne O. Øystese, tidlegare prest og prost i Sauda og Indre Ryfylke, no vinterprest i sjømannskyrkja. Far til Øystese, residerande kapellan Olav Øystese, konfirmerte Alf i Husnes kyrkje i si tid.
15.03.2018
 
Murbygget på Brekketoppen vert lagt ut for sal innan ei veke.
Brannskada hus vert lagt ut for sal.
Det er no kjend at det brannskada huset på Brekketoppen vert lagt ut for sal om ei veke. Responsa vil stå for salet. Uskedalen.no har snakka med advokatfirma Responsa i dag og det vert stadfesta at meglar klargjer for annonsering og utlegging på Finn.no.
14.03.2018
 
Geitadalstind og traseen direkte ned til Musland.
Direkteruta Geitadalstind - Musland på ski
Bjørn Olav Tveit har venta i 25 år. På laurdag vart det endeleg noko av å kunna stå på ski frå Geitadalstind og ned i dalbotn ved Musland. Saman med fem tøffe menn på ski var nedkøyringa unnagjort på ein halv time. Den luftige nedturen vart filma, både med drone og med kamera på hjelm. Filmen har alt hatt 1000 visningar på YouTube.
13.03.2018
 
Skiltet ligg i vegskåningen på Sjøhaugen, tett ved Uskedal sekundærstasjon.
Kven saknar dette bilhengarskiltet ?
Frå tid til anna ligg det bil- og traktorskilt langs vegen. Langs Fylkesvegen ved Sjøhaugen på Nedre Fet finn vi dette skiltet, som truleg har vore på ein bil- eller båthengar. Den som saknar dette skiltet, kan finna og henta det på plassen.
13.03.2018
 
Barnehagen sin kunstutstilling vert opna i dag kl. 14. Mange av motiva er laga med inspirasjon av Van Ghog.
Barnehagen inviterer til kunstutstilling.
I dag tysdag 13. mars, inviterer Uskedal barnehage til kunstutstilling kl. 14. Tittelen er La meg skapa og tilstellinga er ein del av Barnehagedagen 2018., som er ei landsdekkande markering. Målet er å synleggjera kva borna opplever og lærer i barnehagen. Tilskipinga tek til med snorklypping kl. 14.
13.03.2018
 
Meir enn 1000 kubikk tømmer vert lagt og fordelt i 10 ulike haugar på velteplassen ved Elins Matgleder.
1000 kubikk tømmer vert teke ut på Nedre Fet.
Meir enn 1000 kubikk tømmer vert hogge på Nedre Fet i Eikedalen i desse dagar. Elin og Geir Enes er grunneigarar. Høgsten er organisert gjennom Vestskog. Hjelmeland Hogst & Service gjer arbeidet på plassen. Ein reknar med at arbeidet er unnagjort på 2 - 3 veker. Det, som måtte vera av skade på skogsvegen eller i lende, vert retta opp til slutt.
12.03.2018
 
Ei musikkoppleving i Dønhaugkjedlaren
11.03.2018
 
I innspurten på søknader til gode kulturføremål.
11.03.2018
 
Barnekor, blandakor, mannskor og orgelsolo.
10.03.2018
 
Planlegg bok om doktor Haugen
09.03.2018
 
Helselaget med loddsal så lenge det er vaffelrøre
09.03.2018
 
Lesarbilete
Notisar
17.03.2018
Varamedlem til Forvaltningskomiteen.
Uskedalen har i denne valperioden ingen folkevalde medlemer  i K.styret eller komitear. Etter sak om fritak frå politisk verv, vart Kristian Bringedal vald inn som varamedlem til Forvaltningskomiteen. Han er alt på onsdag i neste veke kalla inn til møte med synfaringar og behandling av saker.

kb
16.03.2018
Helselaget sel lodd på SPAR i dag.
Helselaget sel lodd på bok fram til basaren som skal vera på sundag i Helgheim. I dag, fredag, har dei på nytt stand ved inngangen til SPAR. Loddsalet går strykande. Alle, som møter fram, får gratis kaffi og vafler.

kb
15.03.2018
Ver varsam på Fjellandsbøvatnet.
Det er usikkert om Fjellandsbøvatnet er trygt. Sjølv om det er kaldt på natta, har det vore mildver innimellom. Dessuan er dette den tida då isen tinar frå undersida. Med lokal kunnskap vert det difor sagt at ein må vera varsam på isen.

kb
14.03.2018
Nytt firma registrert i februar.
Det er registrert eit nytt enkeltmannsføretak i februar på Lisbeth Nilsen Stensletten. Føremålet er: Undervisning innan idrett og rekreasjon.

kb
13.03.2018
Påskestemningskveld på Elins Matgleder, torsdag 22. mars
Elins Matgleder inviterer til Påskestemningskveld torsdag 22. mars kl. 18. Det vert pynta 5 ulike bord med tema vår og påske. Dei påmelde får pyntetips, læra å bretta påskeserviettar,og dekorera ei grein med fjørblomar. Det vert servert kyllinggryte med brød til. Påmelding til elinenes@online.no

kb
12.03.2018
Årsmøte UIL
Innkalling til Årsmøte i Uskedal Idrettslag 19.03.2018 kl. 19

Dagsorden:
1. Opning av årsmøte
2. Gjennomgang og godkjenning av årsmeldingar
3. Gjennomgang og godkjenning av årsrekneskap4. Gjennomgang og godkjenning av saksliste
5. Val av nytt styre 
6. Diverse

Komplett dagsorden: Last ned

Tekst: Christoffer Fossli

hoø

11.03.2018
Personskade etter ulukke i næringsbygg.
Uskedalen.no var straks  etter kl. 16 kjend med ulukka på Storhaug øvst i dalen i dag. I påvente av meir kunnskap og respekt for familien, valde redaksjonen å ikkje gå tett på skadeplassen, men heller venta til vi kjenner status og veit meir om skadeomfanget til personen det gjeld.

Red.
11.03.2018
Barnehagedagen 2018 vert markert i Uskedalen.
Barnehagedagen 2018 vert markert med kunstutstustilling i Uskedalen barnehage tysdag 13. mars kl. 14.00. Bileta har mellom anna motiv med inspirasjon frå Van Ghog. Det vert snorklypping og andre innslag av borna. Alle er velkomne innom barnehagen på tysdag.

kb
10.03.2018
Thaivogna opnar torsdag 15. mars.
Poon Tip`s Thai take-away opnar etter vinterpause torsdag 15. mars. Den daglege opnigstida på Thaivogna er frå kl. 14 til 20.

kb
10.03.2018
Familiegudsteneste i morgon, sundag 11. mars.
Det er familiegudsteneste i morgon i kyrkja kl. 11. Gudstenesta er ved soknerprest Lina Håland og kantor Evar Megyesi. Det er lagt inn songinnslag i tillegg til den vanlege liturgien.

kb
Eldre Nyhende
08.03.2018
Haugaland Kraft investerer 20 mill. kr i opprustning av Sekundærstasjonen.
Heile 20 mill. kr legg Haugaland Kraft ned i arbeidet med å oppgradera Sekundærstasjonen på Nedre Fet. Den gamle transformatoren vert bytt ut med ny og større trans. Dette medfører at kapasiteten vert moaleg større. Alt gamalt elektrisk utstyr vert fornya. Sjølve 66 kv lina ned heile dalen er ferdig renovert med nye stolpar og alt utstyret som høyrer til.
08.03.2018
20 årsplakett for elitemjølk til Haugland og Kjærland.
To mjølkebønder frå Uskedalen vart på møte i Folgefonna Produsentlag heidra med 20 årsplakett og blomehelsing. Det er Svanhild og Lars Haugland og Anne Marit og Hans Reidar Kjærland. Dei har med dette levert elitemjølk i 20 av dei siste 22 åra. Runar Myklebust fekk 5 årsplakett.
08.03.2018
Møte med rektor om elevtalsutviklinga.
Vi er kjende med nedgang i folketalet i Uskedalen. Det same gjeld ei negativ elevtalsutvikling i åra framover. Då det nye styert i Uskedal utvikling hadde sitt fyrste møte i går, vart tema løfta fram i møte med rektor på skulen, Stig Berge Soldal. Uskedalen som bygd har alle gode føresetnader for å kunna snu denne utviklinga.
06.03.2018
Eit helselag med mange og varierte aktivitetar.
Uskedal helselag med heile 100 medlemer og mange gode aktivitetar hadde årsmøte i går kveld. Berit H. Myklebust held fram som leiar. Med seg i styret har ho: Marian Rød Hauso, Klara Bakke, Eli Roseth Eik og Line Soltveit. Varamedlemene er Lene Gjuvsland Skjelnes og Randi Nybakk.
06.03.2018
Elins Matgleder utvidar med kafedrift i Rosendal.

Den ide- og initiativrike Elin Enes utvidar drifta med kafedrift i Rosendal, i det som ein gong var bokhandel, men som no er utbygd og seksjonert til leilegheter. Elin og Geir Enes har kjøpt lokalet på gateplan og frå juni månad opnar dei lunsjkafe i Skålagato. Det er Grenda som skriv dette i dagens avis.
06.03.2018
Arbeid og ny lekkasje på skadeplassen.
Vasslekkasjen er lokalisert ved busslomma og nedkøyrsla til skulen. I dag tidleg starta Musland Maskin arbeidet med finna brotet på den gamle ledningien. Straks det var gjort. fall ein større stein ned og skada den nye 6 toms ledningen. Dermed er skaden straks meir omfattande og vatnet er stengd for alle brukarar innom Uskedal bru.
05.03.2018
Vassklekkasjen er lokalisert til sentrum.
Vasslekkasjen er lokalisert til sentrum, ein plass mellom Grano og Myro. Uskedal Vassverk jobbar på spreng med å finna nøyaktig kor lekkasjen kan vera. Truleg ligg plassen på nedsida av Fylkesvegen der den gamle vassledningen ligg og supplerer tilførsla til område ved Uskedal skule. Lekkasjen er stor, heile 25 liter vatn går ut pr. sekund.
04.03.2018
Små og store kosa seg på isen.
Det var ein gild dag på Fjellandsbøvatnet i dag. Små og store kosa seg på isen. Nokre gjekk på ski inn Åsaredalen, andre gjekk til fots fram til tunet på Fjellandsbø. Isen er målt til heile 20 cm. og må reknast som trygg så lenge det er kuldegrader.
03.03.2018
Rune Myklebust på Lio Sag satsar på Husnes.
Lio Sag & Treforedling med dagleg leiar, Rune Myklebust, frå Uskedalen satsar på Husnes. Det  nye lagerbygget og trelastutsalet er snart klart for innflytting. Filialen ligg sentralt til på industriområde ved SIM og TESS sine anlegg. Med utbetra avkøyring frå Fylkesvegen og god tilkomst, skal det vera enkelt å finna fram.
Sponsorar
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS