Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Hjort påkøyrd på Rød måndag morgon.
Hjort påkøyrd på Rød måndag morgon.
Enno ein gong er det påkøyrd ein hjort på Rød. Bilen kom frå Rosendal og har køyrd på hjorten ved skjæringa i botn av bakken innafor avkøyrsla til Bygdetunet Rød. Kjelde, Uskedalen.no har vore i kontakt med, fortel at hjorten kom frå nedsida av vegen. Det var halvtanna år gamal bukk, det vi til vanleg kallar pikhydning. Bilen fekk materielle skader. Alt gjekk fint med bilførar. 

27.10.2020
 
Bilete frå Spleis-innsamlinga.
SPLEIS-perioden i Aksnes-innsamlinga er utvida.
Eirik Aksnes og familien hans er svært takksame overfor alle som har støtte dei med gåver i innsamlinga som no føregår.  Dei er overvelda over at det er kome inn heile 261 400 kr, 65% av målet på 400 000.  Operasjon og reise kjem totalt på ca. 750 000. Grunna korona-situasjonen er operasjonen i Tyskland utsett, og derfor er perioden for Spleisen utvida til å gå ut november månad.
26.10.2020
 
Forkynnar Roald Evensen kjem til Uskedalen i denne veka.
Møteveke på Bedehuset med forkynnar Roald Evensen.
Roald Evensen er frå Askøy og bur der. Han har arbeidet sitt i Indremisjonsforbundet (IMF) som forkynnar. I lang tid var han engasjert i Finnmark Indremisjon. Ein del år var han forkynnar halve året, og dreiv som tømrar resten av året. I denne møteveka vil han han ta føre seg emne: Tru og bøn i ei ny tid. Roald Evensen har vore i Uskedalen før, seinast i fjor då han hadde med musikar og songar.


26.10.2020
 
Helene i Senkveld - klar for avreise til Skorpo med AIRLIFT sitt helikopter.
Stian og Helene i Senkveld var med på linjearbeid på Skorpo.
Laurdag 29. august var BKK i arbeid med linje og stolpearbeid på Skorpo. Nokre undra seg på kvifor dette arbeidet vart gjort på ein laurdag. Det var endå til eit smell frå sprenging. Uskedalen.no var informert om at det var opptak for Senkveld på TV2 der programleiarane Stian Blipp og Helene Olafsen fekk vera med på kabelstrekk og montering av master. Hendinga skulle ikkje ut før det nærma seg sending, som var i går kveld.
24.10.2020
 
Hundeband med sele funne i skogsvegen på Haugland.
Hundeband med sele funne i skogsvegen på Haugland.
Det som truleg er eit hundeband med sele, er funne i skogsvegen på Haugland. Plassen var ved velte- og snuplassen for tømmer, nokre hundre meter frå svingen med skilt Mannsvatnet mot Muslandslio. Hundebandet er hengt opp på skiltet og kan hentast der.


Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal
23.10.2020
 
Bilete syner naustbygg på Stølavikjo. Dei to siste tvillingsnausta t.v. erstattar gamle naust. Nausta er estetisk vakkert utforma og pyntar opp strandsona.
Framlegg om større fridom til bruk av strandsona til næring, naust og fritidshus.
Lokal strandsoneforvaltning har vore tema i mange år. Dagens planretningsliner for bygging i 100 metersbeltet går tilbake til 2011. No legg Regjeringa opp til ei meir differensiert forvaltning med større handlefridom, særleg i kommunar som ikkje vert definerte som pressområde. Bygg- og plansak i strandsona i Uskedalen er og ha vore tema mange gonger, mellom anna på Rød, Kleivadalen, Beinavikjo, Stølavikjo, Eikelandet og på Holmen.
22.10.2020
 
Stort og innhaldsrikt hus er lagt ut for sal i Halsabrotet byggefelt i Uskedalen.
Innhaldsrikt hus med panoramautsikt vert vurdert seld i Halsabrotet.
Eit stort og innhaldsrikt hus med panoramautsikt vert vurdert seld i Uskedalen. Tomta, som ligg i byggefeltet Halsabrotet, er på heile 1113 rutemeter. Det er panoramautsikt mot Storsund, Skorpo og Hardangerfjorden. I vest ligg dei ruvande fjella Ulvanoso, Englafjell og Manen. Det er kort veg til sentrale sentrumsfunksjonar, badestrand og merka turvegar og stiar til utmark og fjell.
22.10.2020
 
Småbarnstreff i lavvoen på Fjellandsbø onsdag 28. oktober ( Arkivfoto ).
Småbarnstreff i Lavvoen på Fjellandsbø onsdag 28. oktober.
No er det lenge sidan vi har møttest på Småbarnstreff. Vi har snakka på nytt med
kommuneoverlegen. Han tilrår framleis at vi ikkje har samlingar inne på Bedehuset
med så mange barn og vaksne, der vi blandar barn frå ulike aldersgrupper og ulike
bygder. Men vi kan vera ute. Kommuneoverlegen har gitt klarsignal til det.
21.10.2020
 
Boka Heia Trio fortel også om stemnesmarbeid og personar frå Uskedalen.
Jubileumsboka Heia TRIO med kulturhistorisk stoff frå Uskedalen.
Jubileumsboka Heia TRIO er lansert, med over 250 sider historisk stoff med bilete og statstikk. Bakgrunnen er at på nyåret 2021 er det 75 år sidan idrettslaget TRIO vart skipa, ei samanslåing av to fotballag og eit idrettslag i område Husnes, Sunde og Valen. Skriftnemnda med Ivar Vaage som redaktør har samla laget si soge mellom to permar i ei praktbok. Samarbeidet med Uskedalen og Rosendal kjem også fram, mellom anna om Ivar B. Arnesen som trenar for A laget på 1980 og 90 talet.
19.10.2020
 
Sentrale medlemer i Humlepungen Bryggjarlag. F.v: Kjell Magne Haugland, Kjell Tungesik og Bjarne Lilleaas ( Arkivfoto ).
Humlepungen Bryggjarlag held oppe tradisjonen med julebrygget.
Tidleg laurdag morgon rauk det frå pipa på Dønhaug. Humlepungen Bryggjarlag var klar  for brygging av juleølet. Starten var faktisk for 22 år sidan, i eldhuset på bruk nr. 9 på Myklebust. Ole Jakob Albrethson frå Omvikdalen var med som instruktør. Seinare har bryggjarlaget vore aktive med fleire bryggingar kvart år. Bryggjarlaget i Uskedalen held seg til folketradisjonen med bryggjing som ein del av førebuinga til jul.
19.10.2020
 
Klepp på Hauglandsfjellet - eit nytt turmål i Uskedalen.
18.10.2020
 
Markerte støtte til Aksnes-innsamlinga.
17.10.2020
 
Klargjer flytting av tenester til Beinavikjo.
16.10.2020
 
Vil nokon hjelpa med gevinstar til adventskalendar?
15.10.2020
 
Uskedalen nådde ikkje opp med sine plassar for Dagsturhytta.
15.10.2020
 
Lesarbilete
Notisar
27.10.2020
Minnegudsteneste i Uskedal kyrkje sundag 1. nov. kl. 11.00.
Fyrste sundag i november er Allehelgensdag med minnegudstenester i Den norske kyrkja. Alle som har mista nokon av sine i familien det siste året, er særskild inviterte. Det vert tend ljos i globen og sagt fram minneord. Det gjeld dei som døydde i perioden frå minnegudstenesta i 2019 til gudstensta i år.

kb 
25.10.2020
Du kan gje di støtte til Bedehusbasaren digitalt.
Bedehusbasaren, som er tenkt gjennomført laurdag 31. oktober, samlar alltid mykje folk. I koronatider må ein tenkja alternativ der ein kan gje si støtte digitalt slik: Send SMS til Anja Njøten Leite på mobil 97505276 med namn og antal lodd. Lodd kostar kr. 10,- pr stk. Betal på VIPPS nr. 557669 eller søk opp Uskedalen Bedehus. Velg basar og antal lodd. Alle lodd er med i trekninga av alle gevinstane.

Styret 
24.10.2020
Lisbeth Nilsen Stensletten - styreleiar i Husnes Næringspark AS.
Lisbeth Nilsen Stensletten ( 32 år ) frå Uskedalen er styreleiar i det nyskipa Husnes Næringspark AS. Selskapet har planar om eit næringsbygg til utleige for verksemder som vil etablera seg på Husnes. Med seg i styret er: Bjørne Stensletten, Evelyn Høyland Rein og Helge Roald Rein. Lisbeth har til vanleg arbeidet sitt i Husnes Sandblåsing og sprøytemaling AS.

kb
23.10.2020
Møteveke på Bedehuset 28. okt - 01. nov.
Uskedal Bedehusforsamling inviterer til møteveke på Bedehuset i neste veke. Møtedagane er: Onsdag - fredag: kl. 19.00. Laurdag: kl. 16.00 ( familiemøte ). Sundag: kl. 11.00. Talar er Roald Evensen frå Indremisjonsforbundet. Alle er velkomne.

Styret
21.10.2020
Planstrategi utan at Gang- og sykkelveg til Steinsletto er omtalt.
Rullering av Planstrategi er sak i kommunestyret i morgon, torsdag 22. oktober. Det er ei årleg sak om kommunen sine prioriteringar i høve til plan fram til 2024. Gang- og sykkelveg Uskedal bru - Steinsletto er ikkje omtalt i planen. Det vert til vanleg rekna eit på 2 - 3 år frå oppstart reguleringsplan til arbeid i felten. Det er med andre ord lang tid fram til ei løysing.

kb
19.10.2020
Mange tok influensavaksine alt fyrste dagen.
Mange frå Uskedalen nytta høve til vaksinering i Rosendal alt fyrste dagen. Måndagen var delt i to med frammøte i alfabetisk rekkjefylgje ut frå etternamn. Tysdag 20. oktober er det ope for alle uansett etternamn. Vaksineringa var godt organisert og kjapt gjennomført. I neste  veke er det vaksinering på Husnes.

kb
18.10.2020
Til dei som ønskjer å ta idrettsmerke.
Hei!  Dersom nokon ønskjer å ta idrettsmerke i år, så er det framleis høve for det.  Ver snill å ta kontakt med Kjersti, tlf. 415 67 095 så ordnar vi det.

mvh Kjersti Bråtun.
18.10.2020
Melding til OLIVITA-brukarar.
Mange kjøper Olivita på Rabben, og i ein periode framover kan dei kontakta Åse M. Neset(413 67 330) eller Thor Inge Døssland(932 88 237) når dei treng meir olje eller kapslar.

tid.
17.10.2020
På landsmøte i Noregs Mållag - digitalt.
Gaute Lund og Kristian Bringedal er Kvinnherad Mållag sine utsendingar på landsmøte i Noregs mållag, ikkje på Sola slik det var planlagd, men digitalt. Det tyder at begge sit i sine stover og er kopla opp til landsmøte. Begge kan melda seg til innlegg og replikk. All røysting går digitalt. Øystein Skjæveland frå Herøysundet er utsending frå Hordaland Mållag.

kb
17.10.2020
Feil telefonnummer i sak om adventskalendar.
For nokre dagar sidan hadde vi ei sak om at skulemusikken håpar at nokon kan bidra med gevinstar til den populære adventskalendaren deira.(Les HER). Dessverre var det feil telefonnummer på Monica Hermann.  Rett nummer er: 906 35 493.
tid
Eldre Nyhende
14.10.2020
Vigrestadfirma Osnes AS har betong- og elementarbeidet på Haugland.
Betongelementa er no montert på det nye driftsbygget til Stian og Tor Ove Haugland. Osnes AS frå Vigrestad hadde full styke i arbeid på Haugland i går, eigne tilsette og innleigde firma på ulike arbeidsoppdrag. Dagleg leiar Sverre Osnes var sjølv på plasen og leia arbeidet. Til saman er det montert 40 element. Det neste er takkonstruksjonen.
13.10.2020
Ti salmar på ein time i kyrkja i morgon, onsdag 14. okt.
Soknerådet i samarbeid med kantor Eva Megyesi skipar til salmekveld i morgon, onsdag 14. oktober kl. 18.00. Kyrkjekoret Nordsaang vert med og økta varer ein time fram til kl. 19.00. Programmet er sett opp etter salmeynskje, tilsaman ti salmar frå Norsk salmebok.
12.10.2020
Gunn Mari Moberg held fram som leiar i Uskedal Utvikling.
På årsmøte i Uskedal Utvikling i førre veke vart Gunn Mari Moberg attvald som leiar. Med seg i styret har ho: Egil Myhre, Andreas Tarberg, Oddbjørn Kroka og Remi A. Onarheim. Varamedlemer: Berit H. Døssland, Lisbeth Roseland og Jan Erik Olsson. Reknekskapsførar er Alf Hjønnevåg. Medlemstalet er 65
11.10.2020
Medaljens bakside - tema på vindkraftmøte i Uskedalen.
Representantar frå Aksjonsgruppa til Nei til vindmøller i Kvinnherad kjem til Gamleskulen måndag 2. nov kl. 20.00. Målet er å informera om vindindustrien og medaljens bakside til grunneigarar, naboar og andre intresserte. I Kvinnherad er heile 19 område peika ut som godt eigna for vindkraftutbygging. NVE har laga eit kart over områda, men som ikkje er så godt å tyda i detalj. Det går likevel klart fram at fjella i Uskedalen er peika ut som gode eigna område for vindkraft. Det er Solfjell, Mannsvatn, Mannen og Ulvanosa.
11.10.2020
Stabilt lesartal på uskedalen.no i 2019.
På årsmøte i Uskedal Utvikling onsdag i denne veka vart det lagt fram årsresultat ( 2019 ) for Uskedalen.no. Lesartalet pr. døger ligg stabilt på kring 1000. Det vart produsert nær på 1000 innlegg med bilete og vel 500 notisar i 2019. Statistikken syner svært gode tal og drifta er stabil i ei tid då mange også nyttar seg av Facebook, Twitter, Instagram og lokalavisene sine nettsider. Mykje tyder på same gode resultat for 2020.
10.10.2020
Koronakafe i Gamleskulen tysdag 13. oktober kl. 11 - 14.
Fleire har sagt at dei saknar tysdagsturane på Tiaren. Uskedal helselag vil gjerne bøta litt på saknet. I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen har laget fått stønad frå DAM til gratis sosialt treff. Uskedal helselag er svært glad for å kunna be inn eldre og einslege til kaffistund i Gamleskulen, fyrste gong tysdag 13.10.20  mellom kl. 11.00 og 14.00. De får kaffi eller te og noko å bita i.
09.10.2020
Kristian Hus med bok om eige liv og lokale hendingar.
Skribent og mediamann Kristian Hus har blitt godt vaksen og ser attende på alt han har vore med på, og vitne til, gjennom 80 år i Kvinnherad. Kommunen har vore gjennom store endringar sidan Hus blei fødd i 1940, og i den seinaste boka hans får lesarane nokre skimt av det som har skjedd. Kampane om vegar og tunnelar, raset i Mauranger for femti år sidan, ubåtjakta i sunnhordlandsbassenget i 1983 og flystyrt på Halsnøy i 1954 er blant sakene som Kristian skriv om i boka. Tunnelstriden som splitta Høgre har òg fått plass i boka, like eins den historiske flylandinga på eit lite jorde i Rosendal i 1946. Alt dette og mykje meir, har festa seg i minnet til 80-åringen.

08.10.2020
Mange usikre faktorar ved Covid 19 viruset.
Om lag 40 personar møtte fram for å høyra Dag Helland førelesa om virus generelt og Covid 19 viruset spesielt. Helland har i heile sitt vaksne liv jobba med virus- og genforsking, ved Universitetet i Bergen og ved fleire opphald i USA og i Afrika. I dag er Dag Helland pensjonist, men vert framleis brukt som førelesar for studentar.
08.10.2020
Den andre robotfjøsen i Uskedalen er teken i bruk.
Det er installert robotfjøs hos Hans Reidar Kjærland på Kjærland. Det er den andre i sitt slag i Uskedalen, etter Runar Myklebust som la om til lausdrift med robot 1. juli 2015. John Harald Vedøy og Sveinung Hodne frå DeLaval var med på opninga i går ettermiddag og kveld. Roboten er levert av DeLaval.
Sponsorar
Rabben feriesenter
Eidsvik Eigedom AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Spar
Gros Blomster
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Renhold service
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Ospelunden
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Energi AS
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Breiband
Stord Lufthamn
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
Sparebank 1 SR bank ASA
Grenda
Tysnes Sparebank
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS