Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Konfirmantane 2020 vart presentert i kyrkja.
Konfirmantane 2020 saman med sokneprest Reidar Ådnanes.
Dei nye konfirmantane vart presentert i kyrkja i går, sundag 15. september. Talet er 14 og Reidar Ådnanes vert presten deira fram til han sluttar og går av med pensjon i desember. På eit møte med konfirmantane og foreldra deira etter gudstenesta i går vart det orientert om konfirmasjonsførebuinga og evt. kva som vil skje i tida etter jul og fram til konfirmasjonen i mai månad.

15.09.2019
 
Av 24 konfirmantar i 1969 møtte 11 fram til jubilantsamlinga. Thor Inge er fotografen og er dermed ikkje med på bilete.
Ei minnerik helg for konfirmantjubilantane.
To minnerike dagar for konfirmantjubilanten er over. No er det to år til Soknerådet på nytt inviterer dei som vart konfirmerte for 50, 60, 70 og 80 år sidan, forenkla sagt. Sidan samlinga er 2. kvart år, vert det dobbelt opp av årsklassar. Den eldste konfirmanten i år var 80 års jubilanten, Kari Hermansen.
15.09.2019
 
Iwan Thomson frå arktitekfirma LALA Tøyen har fått oppdraget med å laga ein mulighetstudie og eit skisseprosjekt.
Store og kreative tankar om eit klatre- og aktivitetssenter i Uskedalen.
Prosjektgruppa for Klatre- og aktivitetssenter i Uskedalen inviterte til ope møte torsdag i denne veka. Frammøte var godt og det kom fram kreative tankar om kven som er brukargruppa, om innhaldet, om plassering og ikkje minst om utsjånad og estetisk uttrykk slik bygget ligg samlokalisert med skulen i sentrum og tett i strandsona. Representantar frå kommune, fylkeskommune og SpareBank 1- stiftinga, Kvinnherad var med på møte. 
14.09.2019
 
Det var heile 24 konfirmantar i Uskedalen 1969. Presten var res.kap Olav Seim.
Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon.
I helga er alt klart for konfirmantjubileum og presentasjon av dei nye konfirmantane i Uskedal Sokn. Konfirmantjubileet vert gjennomført 2. kvart år der ein dennne gongen inviterer og samlar kulla frå 1948 og 1949, 1958 og 1959 og 1968 og 1969. Dette utgjer 70-, 60- og 50 års jubilantane. Eit av kulla samlast alt i kveld til uformelt samvære på Stemneplassen.
13.09.2019
 
Aksjonsgruppa frå Uskedalen saman med Annemor Ekeland ved Stortinget. F.v Marie Døssland, Astrid Døssland, Mona Vetrhus og Annemor Ekeland.
Frå Uskedalen til vindkraftdemonstrasjon ved Stortinget.
Den tverrpolitiske markeringa mot vindkraft på land i Oslo sist helg samla over 1000 demonstrantar frå heile landet. I ei gruppe frå Kvinnherad på 20 personar var Uskedalen på plass med Marie Døssland, Astrid Døssland og Mona Vetrhus. Det var ei roleg og verdig markering med talar, appellar og kunstnarlege innslag.
12.09.2019
 
Eit ikkje fulltalig styre samla på Eik: F.v: Audun Eik, Kjell Borge Olsen, Steinar Haugan og Sigmund Spjelkavik. Andre styremedlemer er: Kari Dahle, Anita Bjønnes, Kristian Bringedal og Kari Røssland.
Haustprogrammet for Senioruniversitetet er klart.
Kvinnherad Senioruniversitet med Kjell Borge Olsen som leiar har møteprogrammet for hausten klart. Alt i morgon, torsdag 12. september kl. 11, skal Ivar Baste snakka om Biologisk mangfald - ei alvorleg tid for naturen. Møte er i Rosendal samfunnshus. Senioruniversitetet har alle sine styremøte i Uskedalen. Audun Eik og Kristian Bringedal er varamedlemer i styret og møte fast på alle styremøte.
11.09.2019
 
Denne gjengen inviterer sil svært interessant og spennande møte på torsdag.
Ønskjer innspel på kva tilbygget til Aktivitetshuset skal innehalda.
Torsdag arrangerer prosjektgruppa som arbeider med utvidinga av Aktivitetshuset folkemøte kl.16.30 om ettermiddagen.  I tillegg til det store klatretårnet og det utvida styrketreningsrommet ønskjer gruppa at huset skal gje eit godt og breidt tilbod til ulike interessegrupper.  Derfor håpar dei at mange tar turen til møtet for å koma med sine innspel og behov når arkitektane frå Lala er på besøk.
10.09.2019
 
Jostein Saghaug er den einaste representanten frå Uskedalen i Kommunestyret.
Saghaug - den einaste fokevalde frå Uskedalen i Kommunestyret.

Finteljing og endeleg resultat syner at Uskedalen berre er inne med 1 representant i det nye Kommunestyret. Det er Jostein Saghaug. Etter folketalet burde Uskedalen vore inne med tre faste medlemer. Uventa er det at Oddbjørn Kroka korkje kom på fast plass eller som varamedlem. Like uventa er det at Kristian Bringedal er 2. varamedlem på Venstre etter Kent Arne Kjørsvik Petterson. Synnøve Handeland er inne for Venstre. Hanne Bakke Berntsen er 2. varamedlem til ei gruppe i Senterpartiet på 8. Ho må rekna med å møta på dei fleste møta.
10.09.2019
 
Miljøpartiet er inne med 1 mandat. Det er truleg Jostein Saghaug frå Uskedalen.
Uskedalen er truleg tilbake i Kommunestyret.
Det skal mykje til om ikkje Uskedalen vert representert i det nye kommunestyret. Mandatfordelinga er med nokre atterhald klar no i kveld. 150 røyster, såkalla postlister og førehandrøyster, er ikkje talde. Det vert gjort i morgon tidleg. Namna på dei 35 representantane i Kommunestyret vert kunngjord i morgon kl. 17.30.
09.09.2019
 
Bjørnar Eik har starta eplesalet av det som no vert rekna som hausteple, Prins og Discovery.
Det lovar godt for eplehaustinga på Steinsletto.

Det lovar godt for eplesesongen på Steinsletto. Bjørnar Eik og Magne Eik selde eple frå to bilar ved Gamleskulen på laurdag. Salet av haustepla Prins og Discovery gjekk unna og det var ikkje noko å sei på prisen ved kjøp av kartongar på 8 kg. Kvaliteten er god og eit samla resultat kan bli like godt som rekordåret i fjor.
09.09.2019
 
Godt frammøte på den fyrste valdagen.
08.09.2019
 
I innspurten med valkampen i Uskedalen.
07.09.2019
 
Kommuneplanarbeid og ny metode for medverknad.
05.09.2019
 
Ope folkemøte om klatresenter i Uskedalen, torsdag 12. sept. kl. 16.30.
04.09.2019
 
FV 48 Uskedalen - Herøysundet er ikkje på lista for asfaltering.
04.09.2019
 
Lesarbilete
Notisar
15.09.2019
Mindre skriving på uskedalen.no i denne veka.
Sidan redaktøren er noko indisponibel og redusert i neste veke, vert det mindre skriving på nettsida. Dei som har innlegg eller viktige meldingar/ notisar, må senda dette til uskedalen.no@gmail.com .

Red.
15.09.2019
Liten plastbåt rek i land på Stølavikjo.
Ein liten lys - grå plastbåt ( gummibåt ) rek opp i fjæra ved Målanaustet i Stølavikjo i dag. Båten er sikra og dregen på land. Eigar kan henta båten der.

kb
13.09.2019
Det nye soknerådet i Uskedalen.
Desse er valde inn på fast plass i det nye soknerådet i Uskedalen: Sigmund Myklebust, Eli Roseth Eik, Kristian Bringedal og Liv Sæbø Eik. Varamedlemer: Hallgeir Snilstveit, Arne Møller, Einar Gjertsen, Kåre M. Rød og Frode Seim. Soknerådet vel sjølv leiar, nestleiar, skrivar og kasserar.

kb
13.09.2019
Musikklaget med klart NEI til vindmøller.
Uskedal musikklag har sendt høyringssvar der medlemmene seier eit klart nei til vindmøller i Kvinnherad.  Dei håpar også at mange andre lag gjer det same.  Lagslivet er eit viktig bidrag til at Kvinnherad er ein god plass å bu, og kan naturleg nok ikkje godta at den vakre naturen, som det viktige bidraget til god livskvalitet, vert rasert!  Vi kjenner også til at fleire av medlemmene sender eigne høyringssvar i tillegg.

tid
11.09.2019
Tjuvjakt på hjort på Haugland.
Ei sak om det som kan vera tjuvjakt på hjort i Uskedalen, er meldt til Politiet. Det vart høyrt skot natt til laurdag og funne spor. Uskedalen.no avventar tilbakemelding frå Lensmannskontoret før det vert skrive meir.

kb
10.09.2019
SELSTAD søkjer etter produksjonsmedarbeidar.
SELSTAD, Uskedalen, har trong for meir personell. Det vert søkt etter produksjonsmedarbeidar til serviceanlegget på Eidsvik i Uskedalen. Søknadsfrist: 19. september. For meir informasjon: Kontakt driftsleiar Egil Pile.

kb
10.09.2019
Jostein Saghaug er inne for Miljøpartiet.
Den endelege lista er enno ikkje lagt ut, men så langt vi kjenner til, er Jostein Saghaug frå Uskedalen inne med fast plass i det nye Kommunestyret, Stadfesta liste kjem innan kort tid.

kb
10.09.2019
Kristian Øvstebø nr. 2 i Søral løpet.
Kristian Øvstebø vart nr. 2 i Søral løpet i helga med tida 23,08. Sindre S. Omvik vann med tida 18,28. Det var berre 8 menn og 2 kvinner med i konkurranseklassen.

kb
07.09.2019
Systrene Døssland er klar for aksjon ved Stortinget.
Systrene Marie og Astrid Døssland er to av fleire frå Uskedalen som er klar for markeringa i morgon ved Stortinget i Oslo, mot vindkraft på land. Aksjonsgruppa frå Kvinnherad vil vera samla under eigen banner og logo. Uskedalen.no er lova bilete frå aksjonen.

kb
07.09.2019
Bingo kvar onsdag likevel.
No vert det frå neste veke bingo kvar onsdag. Dermed vert det ei endring tilbake til slik det var. Bingogruppa i ungdomslaget gjer ein stor jobb og legg ned mykje arbeid med førebuing og gjennomføring.

kb
Eldre Nyhende
04.09.2019
Lite konkret om Uskedalen i partiprogramma.
Ved gjennomgang av partiprogramma finn vi mest ikkje noko om Uskedalen. Det næraste vi kjem er Høgre som skriv under overskrifta Levande bygder at partiet vil utvikla Uskedalen, Sæbøvik og Gjermundshamn som gode lokalsenter gjennom den såkalla Sentrumspakken. Venstre skriv i sitt detaljprogram at ein vil utvikla Uskedalen til eit senter for klatresport.
03.09.2019
Aksjon hest i trafikken i Uskedalen.
Det går mot haust og Lisbeth N. Stensletten kjem med ei oppmodning til alle som møter hest langs vegen. Spesielt i mørket, kor ein ikkje alltid ser kva som kjem mot deg før du er heilt nærme. Både hest og ryttar er godt kledde med refleks. Møter du nokon med meir refleksar en ein gjennomsnittleg mosjonist, så brems ned til du ser kva som kjem i mot. Stort sett gjeld dette på vegen opp Uskedalen. Det er her der er mest hest på vegen. 
03.09.2019
SPAR cup - stor dugnad og mange frivillige.
SPAR cup er ei årleg fotballturnering for unge spelarar i alderen 6 til 9 år. I helga var over 200 fotballspelarar frå heile Kvinnherad samla på Heio. Veret var ikkje det beste så det var mange skitne og våte born, men ingen sure miner å sjå. Borna koste seg om dei vann eller tapte, om det regna eller om sola skein.
31.08.2019
Tre kor i Uskedalen - mykje songglede.
Alle tre kora i Uskedalen har starta øvingane og planlegginga for hausthalvåret. Kyrkjekoret Nordsaang har alt hatt si fyrste framføring. Det var sist sundag på Misjonsårsmøte for Misjonsselskapet i Sunnhordland i Zoar Bedehus på Halsnøy. Blandakoret Røysterett for Alle med heile 32 medlemer har hatt to øvingar. Barnekoret Singing Tweens, det som før var Tårnagentkoret, starta sine øvingar onsdag i denne veka.
30.08.2019
MS ULLENSVANG gjennom Storsund med Vidar Koløy på brua.
I 12 tida i går, torsdag 29. august, gjekk tidlegare HSD si storferje ULLENSVANG framom Uskedalen på seglas inn fjorden. Bakgrunnen var at det frå nyttår er slutt på Norled og tidlegare HSD si drift i Hardanger. Dette vart markert med ein cruisetur for 100 tilsette. Vidar Koløy frå Uskedalen var ein av to førarar. Turen starta på Sunde og enda opp i Bergen på kvelden. Restauratørane Tove Lill og Ronny Lakselv var også med ombord. Det var totalt mellom 10 og 15 kvinnheringar med på turen.
29.08.2019
Arne Nataas held fram som vikarprest i Uskedalen.
På gudstenesta i Uskedalen for vel ei veke sidan var prosten i Sunnhordland, Svein Arne Theodorsen, liturg. Han sa fram ei helsing frå den nye soknepresten, Stian Helland, som er sjukemeld og er dermed ikkje er klar for teneste i Uskedalen enno. Helland er open om at han har diagnosen ME og har mista krefter. Stian Helland har flytta til Huglo frå Ringsaker. I sjukemeldingsperioden held Arne Nataas fram som vikarprest.
29.08.2019
Festidalen 2020 vert ein realitet.
I ei pressemelding frå styret i Festidalen er det gjort vedtak på at det vert festival til neste år. Dette vert gjort med bakgrunn i ein vellukka og vel gjennomført festival i 2019. Neste år går arrangementet av stabelen 26. og 27. juni. Les meir kva styret skriv:
29.08.2019
Stor interesse for planarbeidet på Børnes Næringsområde.
Om lag 50 menneske møtte fram til ope møte om detaljregulering for Børnes Nærigsområde. Kvinnherad kommune var sterkt representert med verksemdleiar, planleggjar, prosjektleiar, eigedomsanvarleg og andre tilsette frå område samfunnsutvikling. Anne Lise Næs leia møte på ein trygg og tillitsfull måte.Turid Verdal og Terje Vikestrand frå konsulentfirma ABO hadde innleiing og svara på spørsmål. Alle skal høyrast med innspel og merknader.
27.08.2019
Rekordstort frammøte til førehandsrøysting.
Heile 75 personar møtte fram til røysting i dag, frå kl. 16 til kl. 19. Det er truleg rekord til å vera ei førehandsrøysting. Valfunksjonærane var gode nøgde med gjennomføringa. Med så godt frammøte, burde det vore to avlukke. Likevel: Det gjekk kjapt og alle fekk røysta innan rimeleg kort tid. Geir Mogren har godt grep på registrering og det formelle. Anne Berit Skeie og Bente Høyland rettleidde og hjelpte til.
Sponsorar
Kvinnherad Energi AS
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Ospelunden
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
kvinnheringen
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Tysnes Sparebank
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Byggeriet
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS