Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Klatre- og fjellsportsamling i Uskedalen, 12. - 14. juni
Eikedalen er mellom anna plassen for klatre- og fjellsportsamlinga i juni månad.
Det vert klatre- og fjellsportsamling  i Uskedalen 12. til 14. juni. Samlinga er for  klatrarar og dei som vil utforska fjella i område til fots. På heimesida til Bergen og Hordaland Turleg les vi at Uskedalen i Kvinnherad byr på alt frå korte til lange, alt frå lette til vanskelege klatreruter på bombefast granitt. Helga vert brukt til å utforska fjellveggene i vakre omgivnader.

26.05.2020
 
Næringssjefen, Grethe Solheim, bed bygdene senda søknader om profileringsmidlar.
Næringssjefen oppmodar bygdelaga senda søknad om marknadsføringsmidlar.
Næringssjefen i Kvinnherad, Grethe Solheim, oppmodar bygdelag og utviklingsselskap om å senda søknad på marknadsføringsmidlar. Av eit budsjett på kr. 500.000,- er det alt løyvd kr. 250.000,-. Uskedalen burde vera klar for søknad med bakgrunn i mange gode profileringstiltak som går på kultur- og naturbaserte prosjekt.
25.05.2020
 
Børsdalselva gjekk stor i dag.
Mykje nedbør og stor snøsmelting.
Snøsmelting med store elvar i Englafjell og Ulvanoso tok til for alvor i denne veka. I natt var det i tillegg mykje nedbør. I neste veke er det rekna temperaturar kring 15 varmegrader. I Pinsehelga kan temperaturen koma opp i over 20 pluss grader.
24.05.2020
 
Noahs Ark på Stølavikjo. F.v: Kristine Hestad og Torild Langeland.
Film i trusopplæringsprogrammet innspelt i Uskedalen.
Ein film med bakgrunn i Noah`s Ark er innspelt i Uskedalen og er tenkt for dei yngste borna i trusopplæringa. Filminga er gjort i kyrkja og på Stølavikjo i stranda nedom Uskedal skule. Filmen vart spelt inn på tysdag og onsdag i denne veka, og vart lagt ut på kyrkja si nettside og Facebook-side i går , fredag 22. mai.

23.05.2020
 
Audun Ljosnes har bygd seks spruteriggar. No byggjer han den største i sitt slag i Europa.
Audun Ljosnes frå Uskedalen med heimelaga betongsprutebil.
Audun Ljosnes kjem frå Kvednavikjo i Uskedalen. No bur han i Sørvågen i Moskenes ( Lofoten ) og driv med beongsprøyting. Ikkje nok me det. Han har konstruert og fått laga sin eigen bil for sprøyting av betong i tunnelar. Han har hatt oppdraget med sprøyting av mange tunnelar i heile landet, mellom anna i Stryn og på Saltfjellet.
22.05.2020
 
Einebustad md garasje i Myro 26 ligg ute for sal. Meir info. på Finn.no.
Einebustad med garasje til sals - sentralt i Uskedalen.
Ein einebustad på eit plan i sentrum ligg ute for sal på Finn.no. Huset med garasje er bygd i 1991. Anlegget er velhalde, i god stand og er verdisett til 1,5 mill. kr. Omkostnader på vel kr. 38.000,- kjem i tillegg. Huset ligg i eit etablert bustadfelt, Myro, med gangavstand til butikk og elles alle sentrumsfunksjonar.
20.05.2020
 
Sunnhordland Tingrett vert administrert frå Sorenskirvargarden på Leirvik.
Meddommarar frå Uskedalen, valde i perioden 2021 - 2024.
Etter innstilling frå Valstyret  valde kommunestyret på det siste møte meddommarar i ulike retsinstansar. Valperioden er i tida 2021 - 2024. Nokre av ei valde har vore meddommar før og har lang erfaring. Mange er nye. Meddommarane skal representera breidda i den norske befolkninga, i høve til alder, yrke, sosial bakgrunn og kompetanse. Alle må vera i aldersgruppa 21 til 70 år. Etter valet er Uskedal godt representert i tre rettsutval.
19.05.2020
 
Kravet om mindre folk og avstand ser vi tydeleg her. Bilete er frå minnemarkeringa på Stemneplassen.
Ei 17. mai markering med tradisjon og nyskaping.
Innhaldet i årets 17. mai program var tufta på Regjeringar sine retningsliner for smittevern samstundes som ein ville halda på nokre tradisjonar. Restriksjonane utløyste kreativitet og nye tiltak, som til dømes køyretykorteseje og rebusløype. Den tradisjonelle 17. mai vart ivareteken med tale og minnemarkeringane ved Bautasteinen og på Stemneplassen. Komiteen makta ved dette å sameina krava om avstand, mindre folk og smittevern med ei 17. mai vi kjenner oss att i.
19.05.2020
 
Ingen har vore med på så mange 17. mai spelingar som Bjørgulv Eik og Gunnvald Friheim.
Veteranane Bjørgulv og Gunnvald har spela på 71 og 69 nasjonaldagar.
Nasjonaldag utan korpsmusikk er nærast utenkeleg for oss.  No har vi nett lagt bak oss ei flott markering i Uskedalen etter at årets 17.mai-komite hadde gjort ein glimrande jobb.  Korpsmusikk vart det og!  Dei yngste imponerte stort med gode framføringar, og i den andre enden av aldersskalaen er det nokre karar som kan sjå tilbake på særdeles mange 17.mai-spelingar.
18.05.2020
 
Trekkinga gjeld både nummer på programmet og resultat frå rebusløypa.
Vinnarane frå trekkinga på 17. mai.
Her kjem vinnarane frå trekkinga av 17. mai rebusen i tillegg til trekkinga av nummer på programmet.
17.05.2020
 
Kortesje - ein genial ide i ei koronatid.
17.05.2020
 
Russisk ambassadebil vert med i køyretykortesjen i dag, 17. mai frå kl. 14.00.
17.05.2020
 
Kommunen har laga film - vert lagt ut i dag, på 17. mai.
17.05.2020
 
Hybridferja MF MATRE til kai på Eidsvik - Kjell Rune Gausvik har hatt byggetilsynet.
16.05.2020
 
Digital 17. mai gudsteneste med kyrkjekor, barnekor og solistinnslag.
16.05.2020
 
Lesarbilete
Notisar
24.05.2020
Fylkesmannen vil vita kva plan som gjeld i Halsabrotet.
Fylkesmannen i Vestland spør om kva plan som vert lagt til grunn for å gje dispensasjon i byggesak, Halsabrotet byggefelt i Uskedalen, anten reguleringsplan eller kommunedelplan. Saka om utnyttingsgrad har vore oppe i Forvaltningskomiteen to gonger. Fylkesmannen ynskjer svar frå kommunen.

kb
24.05.2020
Elins Matgleder er medskipar av Visit Rosendal.
Elins Matgleder er ein av 15 aktørar som er med på skipinga av nytt reiselivsselskap, Visit Rosendal. Selskapet er under planlegging. Målet er mellom anna godt samarbeid mellom ulike reiselivsaktørar og eit målretta arbeid med å utvida sesongen. Det er er Grenda som melder dette i denne veka. Selskapet er alt løyvd kr. 100.000,- i marknadsføringsmidlar.

kb
23.05.2020
Bok 2 om kyrkjegardane kjem om to veker.
Boka Elska og sakna kjem i bokhandelen om to veker. Det er bok 2 i ein serie på tre bøker om kyrkjegardane i Kvinnherad. Innhaldet vil også vera om den gamle kyrkjevegen, historiske kyrkjegardar og nokre segner. Morten Nygård, journalist i Grenda, er forfattaren. Grenda er utgjevar.

kb
22.05.2020
MF MATRE er tilbake i Uskedalen.
MF MATRE er tilbake i Uskedalen etter tur til Skånevik og testing på alle dei tre ferjekaiane. Det har nokre dagar vore prøvetur og opplæring på det faste mannskapet som til vanleg er på ferja  Utåker - Matre - Skånevik.

kb
21.05.2020
Minner om Heilagdagsfreden.
Ein lesar minner oss på det som er skrive i Norsk lov om Heilagdagsfreden. I dag på Kristi Himmelfartsdag har det vore mange bensindrivne hagemaskinar å høyra, frå fritidsbustader og frå fastbuande. Det har vore mykje lyd frå kl. 09.00 og utover dagen.

kb
21.05.2020
Nilsen Tangen har fått tilbod om ny kontrakt.
Harald Nilsen Tangen(19), barnebarnet til Hjørdis og Harald på Sanden, har fått tilbod om ny kontroakt med elitedivisjonsklubben Viking.  Trenar Bjarne Berntsen er svært interessert i å ha ungguten med vidare.  Trenaren uttalar til Stavanger Aftenblad at Harald har vore kjempepositiv, han har vore svært god i heile vinter og han tar ein heilt annan plass no.  Harald ønskjer på si side å utvikla seg i Viking, han er tolmodig og håpar på tilbod frå utlandet om 5 år.  Dermed skulle det liggja godt an til at dei blir samde om kontraktforlenging. 

tid
18.05.2020
Høyr den gode 17.mai-talen og andre deler av programmet for dagen!
På kvinnheringen.no finn de ein video med deler av 17.mai-programmet i Uskedalen. Der kan de høyra korpsmusikk med både skulemusikken og den eldre garde, høyra flinke 5.klassingar lesa diktet til Olaf Agnar Gausvik ved Bautasteinen og ikkje minst høyra den gode talen for dagen.  Det var dei tre 18-åringane Thea Soltveit Taranger, Hanna Tvilde og Viljar Simonnes Tveit som heldt talen som var særs god både i framføring og innhald.  Sjå videoen HER.

tid
18.05.2020
Meddommarar i Gulating Lagmannsrett frå 2021.
Kvinnherad kommunestyre har vald desse frå Uskedalen som meddommarar i Lagmannsretten: Brit Hjetland, Esben Zimmer og Marte Kristoffersen Øyjord. Marte har bustadadresse Rosendal. Funksjonen som meddommar gjeld frå 2021.

kb
15.05.2020
God respons på vedlotteriet i Uskedal Friluftslag.
Det er alt rundt 20 innbetalingar til Uskedal Friluftslag sitt vedlotteri for vedlikehald og drift av Stemneplassen. Alle som støttar Friluftslaget med kr. 100,- eller meir innan 1. september, kan vinna 5 sekker bjørkeved. Det vert trekt ut to vinnarar. Bruk anten konto 3460.07.53659 eller VIPPS 605565. Takk til alle for gåva.

Styret
14.05.2020
Høge lesartal i denne veka.
Uskedalen.no kan syna til høge lesartal tysdag 12. mai. Døgeret frå kl. 00.00 til kl. 24.00 vart det registert over 2200 lesarar ( unike brukarar ). Innlegget om leiarskifte på SPAR Uskedalen er årsaka til den store interessa frå ei brei lesargruppe i Kvinnherad og frå regionane Sunnhordland og Hardanger.

Red.
Eldre Nyhende
15.05.2020
Kjøp 17. mai programmet og ver med i trekkinga av fine gevinstar.
Årets 17.mai vert annleis enn slik det har vore før. 17 mai komiteen prøver likevel å halda på tradisjonane med kransenedlegging og 17. mai tog, som blir i form av ein bilkortesje med folk langs vegen som vinkar med flagga. Programmet er lagt ut for salg. Dette er den einaste inntekta og ved kjøp av dette, støttar du drifta av komiteen sitt arbeid. Programma er å få kjøpt på Spar Uskedalen og hjå Gros Blomster.
15.05.2020
Informasjon om 17. mai - TV sendingar, rebusen, kortesjen og smittevern.
Nokre har spurt om meir informasjon om årets 17. mai, praktisk og innhaldsmessig. Her kjem slik informasjon om TV sendingane, rebusen, kortesjen og om smittevern. Det ligg mykje arbeid bak ei gjennomføring av 17. mai slik det er i år. Uskedalen peikar seg ut med eit stort og gjennomtenkt program.
14.05.2020
Grasrotmidlar til ni lag i Uskedalen.
Den fyrste utbetalinga av grasrotmidlar kjem i desse dagar. Ni lag og organisasjonar i Uskedalen er registrert i Frivilligregisteret og er godkjend for Grasrotandelen. Midlane kjem frå Norsk Tipping og har sin bakgrunn i kor mange som tippar og som har lagt inn kva lag deler av innsatsen skal gå til. I overkant av kr. 800.000,- går til grasrota i Kvinnherad. Det er ein nedgang frå året før.
14.05.2020
Mange dugnader i dagane fram til 17. mai.
Det er gjennomført fleire dugnader i denne veka, i dagane fram til 17. mai. Det gjeld særleg i  burettslag, velforeningar, lag og organisasjonar. Geilo Grannelag hadde sin dugnad på tysdag, Ospelunden og Friluftslaget på onsdag. På Stemneplassen var det godt frammøte og plassen har sjeldan vore så rydda og stelt som i år. Noko av arbeidet vart gjort i forkant av filminga 8. mai.
13.05.2020
På langfart med sjøkaptein Vidar Koløy på MS NORJARL
Kaptein Vidar Koløy frå Uskedalen er på langfart med MS NORJARL. Reisa gjekk frå Wismar i Tyskland, gjennom Kielkanalen, Den engelske kanal, over Biscaya, langs kysten av Portugal, gjennom Gibraltarstredet til Garrucha i Spania for å lasta gips i bulk. Det var ei reise på 2007 nautiske mil. Heimreisa går til Drammen og er rekna å ta 10 døger og er på  2110 nautiske mil.
12.05.2020
Lio Sag og Treforedling sel i Neslia - flyttar til Palfinger-bygget på Seimsfoss.

Lio Sag og Treforedling med Rune Myklebust som dagleg leiar, har vind i segla. Verksemda kan syna til gode driftsreultat i 2019 med avdelingar både i Rosendal og på Husnes. No sel Rune Myklebust Lio Sag sitt anlegg på Løfall og flyttar inn i Palfinger-bygget på Seimsfoss. Leigeavtale med Fonnafjord Næringspark er underskriven og flyttinga vil skje ein gong i sommar.
11.05.2020
Rebusløypa erstattar barneleikane på 17. mai.
Frå kl. 09.00 til kl. 19.00 på 17. mai kan du vera med på rebusløype med start ved Revolverkanona på Sanden og mål på Stemneplassen. Løypa går i sentrum, over Dønhaug, over brua ved Dønhaughølen, ned til Kapteinsgarden på Fet, over Skulebrua med endemål på Stemneplassen. Her legg du svararket i ein boks og det er sjølvforsyning av is til alle borna.
11.05.2020
Leiarskifte ved Spar Uskedalen.
Den 1.juni blir ein merkedag ved Spar Uskedalen.  Då trekkjer nemleg dagleg leiar gjennom 30 år, og tilsett i nær 40 år, Bente Lie Nilsen, seg ut av drifta av den populære og veldrivne daglegvarebutikken i bygda vår. Heldigvis er det også ei velkjend og godt omtykt dame som overtar stafettpinnen når Gunn Mari Moberg set seg i leiarstolen.
10.05.2020
Skuleskyssen hindrar full skuleveke for ungdomsskuleelevane.
Skuleskyssen kan setja ein stoppar for full skuleveke for alle klassane på ungdomsskulen. Dersom ein ikkje kjem fram til ei løysing med Skyss, går det mot at 8. og 9. klasse berre får ein dag på skulen i veka. Avgangselevane i 10. klasse vert prioritert med full skuleveke.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS