Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Lager for hjelpesendingar til Ukraina vi letta innsamlinga.
Tormod Myklebust syner fram THK stiftinga sitt lager i Byggeriet sitt lokale i Uskedalen.
Tomod Myklebust i THK stifelsen har lenge vore på leit etter eit lager for innsamlng i samband med hjelpesendingar til Korosten i Ukraina. Med stor velvilje frå Terje Myklebust og Kåre Guddal i Uskedal Trelastlager er problemet inntil vidare løyst. Ledige lokale i Byggeriet, i det som tidlegare mellom anna har vore brukt til post, rammeverkstad og byggekontor, vert no lager for stiftinga i Kvinnherad. Eit lager vil letta innsamlinga og ved avtale kan ein no få levert varer. Ein slepp venta på den årlege innsamlinga og transporten til Ukraina.

16.02.2019
 
Presten Nils Dahl frå Uskedalen fekk bygd 1,5 km mur rundt prestegaden i Eivindvik.
Prosten Nils Dahl frå Uskedalen bad folk byggja i stein.
Sokneprest og folkeopplysar Nils Griis Dahl ( 1778 - 1852 ) i Eidvindvik oppmoda folk om å byggja i stein. Sjølv fekkk han bygd ein 1,5 km lang steinmur rundt prestegarden i Gulen. NIls Dahl kjem frå Uskedalen og er den kjende presten og prosten Henrik Wergeand skriv om i diktet Brød at Steen og Aand av Striiler. Steinbygging var tema på Kvinnherad Senioruniversitet sitt møte i går der journalist og forfattar Eva Røyrane kåserte og synte bilete frå boka Av stein.
15.02.2019
 
Kunngjeringa om regulering og utrygg is gjeld Mannsvatn og eleveløpet frå demningen og fram til inntaksdammmen.
Ver merksam på regulert vatn og utrygg is.
I god tid før vinterferien og seinare i  påskeferien legg SKL ut varsel om regulert vatn  og utrygg is på Mannsvatn i Uskedalen. Dette gjeld også elva frå demningen og ned til inntaksdammen som ligg nokre hundre meter lenger nede i lia. Reguleringa gjeld som sagt Mannsvatn og elva som forsyner Tverrelva Kraftverk på Haugland.
14.02.2019
 
Aud Sørheim Myklebust ( 84 år ) syner fram nokre av bileta med motiv frå Ulvanoso i Uskedalen.
Uskedalsmotiv på salsutstilling på Lagunen Storsenter.
Sist laurdag opna Aud Sørheim Myklebust ( f. 1935 ) utstilling på Lagunen Storsenter i Bergen. Det er ein rein salsutstilling med over 100 kunstverk av ulike salg, alt frå biletvev via trykk til måleri. Barnebarna hennar, Ingvild Reistad Myklebust og Annveig Myklebust Fjelstad, var med på opninga med song og musikalske innslag. Kunstnaren sjølv las eigne dikt og sa fram takk til alle som hadde hjelpt henne med å få dette til.
13.02.2019
 
Hugs søknadsfristen 12. mars for å søkja bankstiftinga om gåve til ålmennyttige føremål.
Ny utlysing om støtte frå SpareBank 1-stiftinga.
Søknadsskjema frå SpareBank 1-stiftinga, Kvinnherad er lagt ut. Lag og organisasjonar registrert i Brønnøysundregisteret og med organisasjonsnummer kan no skriva søknader på gode prosjekt. Søknadsfristen er 12. mars. Det vert vurdert støtte til tiltak av ålmennnyttige føremål. Søknader skal skrivast og sendast elektronisk. Meir informasjon finn du på stiftinga si heimeside.
12.02.2019
 
Kantor Eva Megyesi har laga eit program der vi vert inviterte til salmesong med tonar frå sju historiske periodar.
Salmekveld med 20 salmar frå 7 musikalske tidsperiodar.
Salmar til alle tider er overskrifta på salmekvelden i Uskedal kyrkje måndag 18. februar kl. 19. Kantor Eva Megyesi har vald ut 20 salmar frå dei fyrste 200 salmane i Norsk salmebok. Salmane avspeglar salmetonen frå sju ulike tidsperiodar, frå folketonane til melodiar frå nyare tid. Når heile salmeboka skal syngjast på denne måten, er dette ei nyskaping og har truleg ikkje vore gjort før.
11.02.2019
 
Kartet syner område der det kan bli aktuelt med vindmøller, frå Solfjell, Mannsvatnområde mot sør og sørvest.
Vindmøller i Uskedalsfjella er framleis med i vurderinga.
NVE sitt arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft på land nærmar seg no slutten. Hovudrapporten skal offentleggjerast 1. april. I alt har dei peika ut 43 aktuelle område for utbygging over heile landet, og tre av desse omfattar deler av Kvinnherad.
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har no kome med framlegg til område der dei ikkje ønskjer utbygging ut frå ulike verneinteresser. I Kvinnherad er det berre fjellområda i Mauranger som er tekne med her. Med dette er fjella kring Uskedalen framleis med i vurderinga.


10.02.2019
 
Kari Bråtun vart i dag kretsmeister i langrenn. På biletet ser vi ho saman med Kristian Øvstebø etter sigeren i Åkraløpet 2018.
Vart kretsmeister i langrenn.
I dag vart det tradisjonelle Ulvikarennet arrangert.  Løpet gjekk i fristil, og rennet var også kretsmeisterskap for Hordaland i denne stilarten.  Rennet samla dermed eit stort tal deltakarar frå heile fylket.  Fleire løparar frå UIL deltok i rennet, og dei hevda alle seg godt i kamp med dei beste skiløparane i fylket.  Kari Bråtun gjekk heilt til topps i kvinneklassen.
09.02.2019
 
Dette kunstverktet prydar plakaten, ein monotypi.
Aud S. Myklebust 84 år og med utstilling på Lagunen Storsenter.
I dag kl. 12 opnar Aud Sørheim Myklebust utstilling på Lagunen Storsenter. Utstillinga syner det store mangfaldet som særkjenner Aud sitt arbeid. Med over 100 kunstverk finn du biletvev, maleri og monotypi. Mange av tekstilprodukta er laga på veven i Fløyen, arbeidshytta hennar i Uskedalen. Fleire av bileta har motiv frå Ulvanoso. Utstillinga er open på Lagunen fram til 23. februar.
09.02.2019
 
Stordflyet er av typen ATR - 42 med eit mannskap på 3 og eit passasjertal på 46.
Sommarrute frå Stord til Billund og Legoland
Lufthamnsjef, Jan Morten Myklebust, har ei gladmelding til alle i Uskedalen og Kvinnherad. Frå juni vert det opna ei direkterute frå Stord til Billund. Legoland ligg i Billund. Dette rutetilbodet er noko Stordflyet har jobba med i hausthalvåret 2018. No er det realitet. Familiar kan med dette reisa på weekendtur tli Danmark og få med seg store opplevingar i Legoland.
08.02.2019
 
Profilering - tema på årsmøte i Uskedal utvikling.
08.02.2019
 
Kreftkafeen i Uskedalen - eit tilbod som bør halda fram.
07.02.2019
 
Gunn Mari Moberg held fram som leiar i Uskedal Utvikling.
06.02.2019
 
Kvinnherad Travlag med sterke innslag frå Uskedalen.
06.02.2019
 
Bronsevinnarar i NM friidrett.
04.02.2019
 
Lesarbilete
Notisar
17.02.2019
Sveinung Pile på AP lista i Stad kommune.
Sveinung Pile ( 41 år ) frå Nedre Fet i Uskedalen er ført opp som nr. 28 på AP lista i nye Stad kommune. Hjartesakene hans er: Oppvekstsaker, næring og verdiskaping, forsvaret/HV og omstilling i ei digital og grønare framtid. Pile bur på Hjelle, har utdanning frå maritim næring, men har i dag arbeidet sitt innan kultur. Sveinung Pile er ein av grûndarane bak FestiDalen.

kb
17.02.2019
Thaivogna opnar fredag 22. februar.
Den populære Thaivogna i Uskedalen opnar etter vinteren fredag 22. februar kl. 14. Opningstida framover vert fredag - sundag kl. 14 - 20. Det er ny meny.

kb
14.02.2019
Årsmøte i Idrettslaget 19. mars kl. 20 i Gamleskulen.
Det vert med dette kunngjort at årsmøte i Uskedal Idrettslag vert 19. mars kl. 20 i Gamleskulen. Saker frå medlemene må vera sendt til styret v/ Chris Fossli innan 5. mars. E-post: chris.fossli@gmail.com  Røysterett på årsmøte har medlemer som er fylt 15 år og som har betalt årspengar.

Styret
13.02.2019
Naturprogrammet Helt naturlig med innslag frå Skorpo.
Det er no klarlagt at Jan Grønseth sitt program Helt naturlig vert synt på NRK 1. Fyrste episode av totalt fire er sett opp med sendestart i veka etter påske. Det er ikkje stadfesta i kva episode innsalget frå Johannes Hauge sitt tun på Skorpo kjem. Det vert kunngjort så snart redaksjonen veit meir.

kb
13.02.2019
Forvaltningskomiteen rår til oppstart av detaljreguleringsplan.
Forvaltningskomiteen har i møte 06.02.2019 rådd til at det vert starta arbeid med detaljreguleringsplan for felles småbåthamn på132/2 på Skorpo. Tiltakshavar er Sameige Skorpo Marina v/ Hans Skorpen. Hamna skal ha plass til 8 - 10 småbåtar. Det er Fylkesmannen som krev fullverdig planprosess.

kb
12.02.2019
Årsmøte i Uskedal Friluftslag, torsdag 21. februar.
Medlemslaga og andre interesserte vert innkalla til årsmøte i Uskedal Friluftslag torsdag 21. februar kl. 19 på Stemneplassen. Medlemslaga har høve til å møta med to representantar kvar. I tillegg til årsmøtesaker vert det lagt opp til drøfting om prioriterte oppgåver i åra framover.

Styret
11.02.2019
Årsmøte i Uskedal Helselag, tysdag 6. mars.
Det vert kunngjort at årsmøte i Uskedal Helselag er tysdag 5. mars kl. 19 i Gamleskulen. Saker frå medlemene må meldast til styret v/ Berit H. Myklebust innan 25. februar. Det er også fristen om nokon har søknader til helselaget om støtte.

kb
10.02.2019
Velkomne til kveldsgudsteneste kl. 19.30.
Soknerådet minner om at det er kveldsgudstenste i kyrkja i kveld kl. 19.30. Gudstenesta er ved sokneprest Reidar Ådnanes. Etter gudstenesta er det årsmøte i soknet med årsmelding, rekneskap og evt. andre saker.

kb
10.02.2019
Deltar i landskamp.
Thomas Heggøy, Gular, son til Magne Lorentz og Tove Myklebust Heggøy på Rabben Feriesenter, spring i dag 800 m for Norge i Nordenlandskampen i friidrett. Han er dermed på lag med Jakob og Filip Ingebrigtsen og dei andre mest kjende friidrettsutøvarane i landet.

tid
10.02.2019
Flott morsdagshelsing.
Grenda presenterer i dag ei fin helsing til alle mødre i samband med at det er morsdag.  Det er 8 elevar ved Kvinnherad vidaregåande skule som medverkar, og mellom dei er dei to uskedelingane Jonas Ridzivicius og Mats Løland Eik.  Dei andre er: Ida Prestnes, Isac Jørgensen, Erik Voster Solberg, Don Clifton Morstad Attille, Sander Valstad Torget og Rikke Løland Sælen.  Filmen varer ca. 10 minutt. De kan sjå den flotte helsinga ved å klikka HER.

tid
Eldre Nyhende
04.02.2019
Kommunal strøsand i Halsabrotet og i Eikevegen.
Det er verskifte på gang. Vinteren er over for denne gong, men det kan i overgangen frå kulde- til plussgrader vera glatt, særleg der det har vore is i vegbanen. Det er komen ny sandkasse i oppkøyrsla til byggefeltet i Halsane. Informant på Eik fortel at det er to sandkassar med strøsand i Eikevegen.
03.02.2019
Klargjering til Kyrkjevalet 2019.

Uskedal sokneråd har starta arbeidet fram mot Kyrkjevalet 2019. Valdagen er 9. september. Det er same dagen som for Kommunevalet. Vala er samlokalisert, ikkje i same rommet, men på same plassen. Kyrkjevalet 2019 handlar om to val: Val til det lokale soknerådet og val til nytt bispedømeråd. Frist for innlevering av liste til nytt sokneråd er 30. mars. Alle som er medlemer i Den norske kyrkja og som står i manntalet, er valbare. Alderen er 18 år. Røystrettsalderen er 15 år.
01.02.2019
KOM DEG UT-DAGEN på sundag.
Årets KOM DEG UT- DAGEN vert markert i helga, sundag 3. februar mellom kl. 12 og 15. Frammøte i Fjellhaugen skisenter. Det  er Barnas Turlag som er formell tilskipar. Det er mellom anna lagt opp til skileik, aking, hopp og andre friluftsaktivitetar. Det vert fyr på bålpanna og kaffi i kjelen. Ta med grillpølse og niste.
31.01.2019
Artikkelserie om gravplassane kjem i bokform.
Morten Nygård sin artikkelserie i  Grenda om kyrkjegardane i Kvinnherad vert redigert og samla i to bøker. Uskedalen vil få ein stor plass i bøkene med tre artiklar. Den fyrste av dei stod på trykk 1. mars 2018. Tittelen var Englar under Englafjell. 5. april 2018 vart det skrive om funnet av sjømannsgrava på Curacao. Den tredje og siste artikkelen frå Uskedalen har overskrifta Vakkert og vedmodig, frå salmekvelden i kyrkja der mellom anna presten Reidar Ådnanes fortalde om MS SAGVÅG sitt forlis i 1956 der far hans omkom.
31.01.2019
Betre temperatur og inneklima på Stemneplassen.
Det er montert varmepumpe på møterommet på Stemneplassen. Installasjonen vil føra til ein jevn temperatur og truleg betre inneklima. Rett Temperatur AS v/ Roy Helge Døssland har levert og montert varmepumpa. Det gjenstår litt elektrisk arbeid med sterk nok kurs før pumpa er i drift. Investeringa vil ha ein total kostnad på kr. 25.000,-
29.01.2019
Sætre er på føredragsturne til biblioteka i Sunnhordland.
Harald Sætre, ferjeentusiasten frå Uskedalen, er på føredragsturne i Sunnhordland. Det er biblioteka i regionen som har engasjert Sætre. Tittelen på føredraget er Dei kom tilbake - om veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland. Turneen starta i Austevoll med samling i Bekkjarvik i går. I kveld står Bømlo og Bremnes for tur. I morgon, onsdag 30. januar kl. 18 er Harald Sætre klar for biblioteket på Husnes. Turneen vert avslutta på Leirvik 6. februar.
29.01.2019
Nyttårskonsert i vakre Åkra kyrkje i går.
Før utgangen av januar månad vart det i går skipa til nyttårskonsert i Åkra kyrkje. Kyrkjekoret Nordsaang med sin musiklske leiar Eva Megyesi song i to avdelingar. Til å vera ein måndagskveld var frammøte godt og alle fekk ei musikalsk oppleving med korsong, orgelspel, trompetsolo og salmesong. Soknepresten i Kvinnherad Prestegjeld, Kjersti Brakestad Boge, sa fram ord til ettertanke.
28.01.2019
Sterk innsats på kretsnivå.
Dei unge langrennsløparane som deltok i kretsrenna på Sjusete laurdag og søndag, gjorde ein super innsats.  Laurdag gjekk Kvammasprinten, og søndag var det distanserenn i klassisk.  Det var 186 deltakarar i aldersgruppa frå 8 år til senior laurdag medan det var 181 søndag.  Det er kjekt å registrera den gode innsatsen til dei lokale løparane, og det var kvinnheringar på toppen av sigerspallen begge dagar.
28.01.2019
Kommunalt vegvedlikehald - salting, strøing og snømåking.
Glatte vegar har den siste veka medført vanskar både for gåande og køyrande. Dette gjeld særleg på kommunale vegar i Uskedalen. Uskedalen.no har spurt einingsleiar Veg og Park, Per Inge Naterstad, om svar på to spørsmål om brøyting, salting og strøing. Vi gjer merksam på at Geilovegen og vegen fram til Holmen er privat. Det same gjeld vegen i Skårhaug og til Dønhaug. Les svara under.
Sponsorar
Ospelunden
S. Rødsten Bilforretning A/S
Spar
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Brødrene Hjønnevåg AS
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Renhold service
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS