Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Skulemusikken sel adventskalendarar på SPAR på lørdag.

Lørdag vil skulemusikken selja den kjekke adventskalendaren på SPAR mellom kl.11 og 17.  Kjøp kalendar, støtt skulemusikken og du er sikra den gode førjulsspenninga. Den kostar kr.100,-, og vinnarnummera vert presentert kvar dag her på nettsida! Les meir HER!

 

Siste Nyhende

Kongens medalje til turleiaren og fjellmannen Kåre Eik.
Kåre Eik, turleiar, forfattar og friluftsmenneske, med Kongens medalje og diplom.
Den 14. oktober kom det melding frå Slottet om at H.M. Kongen hadde tildelt Kåre Eik frå Rosendal/Seimsfoss Kongens fortjenestemedalje. Bak søknaden om å tildela fortjenestemedaljen til Kåre Eik stod: Rosendal Turnlag – Turgruppa, Rosendal Turnlag – Hovudlaget, Kvinnherad Turlag og Bergen og Hordaland Turlag. Utdelinga vart markert på Rådhuset i denne veka.


14.11.2019
 
Viking gjorde stor stas på Bjørgulv Eik etter at han har vore supportaren deira i nesten 70 år.
Minnerik 87 års-markering for heilfrelst Viking-supportar!
Mandag fylte nestoren i Uskedal musikklag, Bjørgulv Eik, 87 år.  Tirsdag var det som vanleg øving i bandet, og då vart sjølvsagt åremålet markert.  Bjørgulv som er særdeles sportsinteressert, har vore ivrig tilhengar av fotbalklubben Viking i tett på 70 år.  At klubben set pris på dette, viste dei tydeleg på markeringa tirsdag.  Dei sette ein ekstra spiss på kvelden, ikkje berre for jubilanten, men også for resten av bandmedlemmene.
12.11.2019
 
Kommunedirektør, Ragnhild Bjerkvik, legg opp til ein skulestruktur med færre og større skular i Kvinnherad.
Nedgang i elevtalet kan føra til overgang til Malmanger skule.

I framlegg til Budsjett 2020 og Økonomiplan fram til 2023 rår Koummunedirektøren til at elevane ved Uskedal skule, saman med Omvikdalen skule,  vert overført til Malmanger skule i 2023. Bakgrunnen er ein dramatisk nedgang i elevtalet frå 102 elevar i 2019 til  68 elevar i 2024. Ein føresetnad er ferdigstilling av nye Malmanger skule.
12.11.2019
 
Ståle Eik, Knut Steinsletten og Lars Myklebust godt i gang med monteringsarbeidet.
Klargjering av nye lys til Julagrano.
Når den staselege julegrana i Uskedalen vert tend for 57. gang den 1.desember kl.16, vil den vera pynta med flunkande nye lys.  Dette er blitt mogeleg etter ei flott pengegåve frå Sparebankstiftinga Kvinnherad på 70.000 kroner og ein solid dugnadsinnsats frå eldsjeler i Uskedal musikklag.  Det er musikklagsmedlemmer som i alle år har stått for pynting og vedlikehald.
11.11.2019
 
Oddbjørn Kroka syner fram den nye 2 mannsbustaden i Ospelunden som er klar for innflytting.
Ny 2 mannsbustad i Ospelunden er klar for innflytting
Ein ny 2 mannsbustad over to plan er klar for ferdigstilling i desse dagar. Den eine leilegheten er alt innflytta. Den andre skal vera ferdig i god tid før jul. Tomten til den neste 2 mannsbustaden er skoten ut og vert planert. Betongarbeidet startar i denne veka. Br. Musland har arbeidet med graving, sprenging, muring og planering. Kjell Inge Rørvik og Rune Enæs i Elite Snekkerservice har alt trearbeid. Røyr: Uskedal Røyr og Multiservice. Elektro: Kvinnherad Elektro.
11.11.2019
 
Konsertartist og forfattar Robert Smith-Hald signerer og sel bok til Kurt Haugland.
Nasjonal ølbok med eige kapittel om Humlepungen Ølbryggjarlag.
Robert Smth-Hald si ølbok på forlaget Cappelen Damm sel godt. Boka er i trykken med sitt 3. opplag. Boka kan kjøpast i bokhandelen på Husnes og i Rosendal. Robert Smith-Hald har drive med brygging i heile sitt yrkesaktive liv. Kontakten med Uskedalen tok til for over 10 år sidan. Eit oppdrag for Festidalen på Vertshuset førte til ein varig venskap med Anne Berit og Magne Huglen. Etter det vart det speling på Dønhaug og kontakt med det lokale bryggjarlaget.
10.11.2019
 
Bjørnar Gjerde Eik syner fram litt av all frukta som er hausta i 2019.
Kvalitet og god kontakt med kunden er viktig for eit godt eplesal.
Kvalitet og personleg kontakt med kunden er avgjerande for god omsetnad av eple frå Steinsletto. Bjørnar Gjerde Eik er enno ein gong godt nøgd med eplehaustinga. Heile fem tonn eple av ulike sortar er komne i hus. Mykje er alt seld. Det er rett nok før sortering. Ikkje alt er salsvare, men volumet er om lag det same som i 2018.
09.11.2019
 
Sentrale personar bak boka Kvinnheradsbunaden - ei kulturhistorisk reise. F.v: Bjarne Øymyr, Grethe Brundtland, Ingunn Eikeland, Inger Berge Eik, Åslaug Snilstveit, Kari Fedt Haugsbakk, Esther Falk og Lars Børge Sæberg.
To årsverk og fem års arbeid ligg bak praktboka Kvinnheradsbunaden.

Det var uvanlag godt frammøte til Omvikdalen Bygdekvinnelag si boklansering i Biblioteket i går kveld. Boka Kvinnheradsbunaden er ei kulturhistorisk reise og eit praktverk som dokumenterer den lokale klesdrakta frå folkedrakt til bunad. Boknemnda kan syna til to årsverk og fem års arbeid frå tanken kom opp til ferdig bok.
08.11.2019
 
Vegen mellom Friheim og Fjellandsbø er grusa og avretta. Grøftene er reinska.
Kvinnherad kommune tek vedlikehaldet på vegen til Fjellandsbø.
Det har lenge vore tvil om Kvinnherad kommune sitt ansvar for tilsyn og vedlikehald på vegen frå Friheim til Fjellandsbø. No er den 1,8 km lange traseen avretta og grusa. Grøftene på begge sider er reinska. Massane er mellom anna frest oljegrus frå arbeidet med Opsongersvegen på Husnes.
07.11.2019
 
Allehelgensdag er gudstenesta i kyrkjeåret då ein minnest og tenner lys for dei som døydde det siste året.
Allehelgensdag med musikk, song, dåp og tende lys.
Allehelgensdag eller Helgemesse, som det vart kalla før, er lagt til fyrste sundagen i november. Då er det gudstenste der ein minnest dei som døydde det siste året. Det vert gjort ved at namna vart lesne og lys tende i globen, for tilsaman 8 personar. Gudstenesta sist sundag var elles fylt av musikk, song og dåp. Dåpsbarnet med foreldra Margrethe Sæle og Stefan Hauge fekk namnet Madelen.
06.11.2019
 
Boklansering og pubkveld på Dønhaug, laurdag 9. november.
05.11.2019
 
Uskedal Ungdomslag manglar ei møtebok i lagsarkivet.
04.11.2019
 
G15-laget til kretssluttspel.
03.11.2019
 
Ein pilot i Trusopplæringsprogrammet vart prøvd i Uskedalen.
02.11.2019
 
Den populære adventskalendaren er i salg.
01.11.2019
 
Lesarbilete
Notisar
14.11.2019
Alle aktørane er klar for julekonserten 15. desember.
Arbeidet med innslaga på julekonserten i kyrkja sundag 15. desember er i boks. Av kor/korps og enkeltaktørar vert desse med på konserten: Røysterett for Alle, Leif Inge Heimvik, GLIMRAH, kantor Eva Megyesi,  Uskedal musikklag og Uskedal skulemusikk / Rosendal skulekorps. Gjester er borna Artur Zimin og Avrora Zimina. I tilegg kjem tre salmar.

kb
13.11.2019
FAU på skulen planlegg basar i februar 2020.
FAU på Uskedal skule vil laga til basar i februar månad. Utvalet spør om nokon vil laga gevinstar og premiear. Det kan vera noko frå strikking, sying eller frå sløyden. Ta kontakt med Isabell Stensletten på mobil 480 58 703.

FAU
13.11.2019
Ubemanna julebutikk i Skålagato.
Elins Matgleder melder på si Facebookside at det vert ubemanna Julabutikk og Cafe Hylleblomen i Skålagato i Rosendal. Det vert gjort slik døra er ulåst, kunden går inn og handlar det ein ynskjer for så å betala på Restaurant Fiolen. Det er ikkje ofte vi høyrer om ulåste butikklokale slik Elin Enes gjer det.

kb
12.11.2019
Bygdarock i Helgheim laurdag 30. november.
Det vert Bygdarock i Uskedalen laurdag 30. november. Sløyden Rock står for musikken og det er ein viss fare for at det kan bli både allsong og dans. Sal av hotdogs og drikke. Billettar kan du kjøpa på SPAR, Uskedalen. Alder: 18 år. Inngang: kr. 200,-.

kb
12.11.2019
Lars Haugland - ny leiar i Uskedal Bondelag.
Lars Haugland vart på årsmøte 31. oktober vald til ny leiar i Uskedal Bondelag. Med seg i styret har han: Ingvill E. Myklebust, Marita Kjærland, Kjell Arne Myklebust og Runar Myklebust. Meir informasjon om Bondelaget og landbruksnæringa kjem som eige innlegg.

kb
12.11.2019
Takvøle er naudsynt på Uskedal kyrkje.
I framlegg til kommunal økonomiplan vert det skrive at det trengst omfattande takvøle på Uskedal kyrkje. Skiferhellene er lause fordi lekter og sutak er i dårleg stand. Det er forresten same problemet som på Eid kyrkje på Halsnøy

kb
11.11.2019
Gåveutdeling frå SpareBank1-stiftinga Kvinnherad.
Onsdag 20. november er lag og organisasjonar på nytt inviterte til gåveutdeleing frå SpareBank1-stifitnga Kvinnherad i Kulturhuset Husnes. Samla søknadssum denne gongen er på heile 30 mill. kr. Innan fristen kom det inn 182 søknader. Vi er kjende med at det vert løyvd midlar til prosjekt i Uskedalen, men også at det er avslag på nokre søknader.

kb
11.11.2019
Meld inn kandidatar til Eldrerådet.
Innan fristen 24. november kan lag og organisasjonar melda inn kandidatar til Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Aktuelle namn kan sendast til post@kvinnherad.kommune.no

kb
10.11.2019
Investeringsmidlar til Uskedalen klatre- og aktivitetssenter.
Ved rullering av K.delplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 - 2023 har Levekårskomiteen gjort vedtak om at det vert løyvd kr. 400.000,- i investeringsmildar til Klatre- og aktivitetssenter i Uskedalen. Løyvinga gjeld for 2020. Løyvinga krev endeleg vedtak i Formannsskapet og Kommunestyret.

kb
10.11.2019
Jonny Lygre medlem i skule- og barnehageutval.
Jonny Lygre vart i Levekårsutvalet vald som kommunal medlem i Samarbeidsutvalet og Skulemiljøutvalet for Uskedal skule og Uskedal Barnehage. Valet gjeld valperioden på fire år.

kb
Eldre Nyhende
31.10.2019
Guds fire døtrer og vår kristne og humanistiske arv.
Mange kom til Kvinnherad kultursenter i dag for å høyra professor Jørn Øyrehagen Sunde førelesa over tema Guds fire døtrer og vår kristne og humanistiske arv. Bakgunnen er Salme 85 som handlar om sanning, fred, nåde og rettferd. Tanken er ført vidare i Dommareglane i Landsloven frå 1274. Øyrehagen Sunde maktar på ein meisterleg måte og gje studentane eit innsyn i dei store linene i vår religiøse- og kulturelle forståing og kva verknad det har for norsk kultur i dag.
30.10.2019
Treng meir pengar for å ferdigstilla prosjektet Gull av grus.

Det  trengst midlar inn i prosjektet for ferdigstilling av Gull av grus. I veka som var, vart det lagt asfalt på den eine langsida mot Neset og på kortsida mot leikeplassen til skulen. Underlaget og massane på arealet mot barnehagen er for ustabilt. Her må det på plass nye og betre massar før det kjem asfalt. Det same gjeld det som er parkeringsplass i dag, og ved betongmuren der det skal koma skatepark. 
29.10.2019
Daltrekk og amatørteater- faste innslag på festane i ungdomslaget.
Daltrekk og amatørteater var som oftast eit fast innslag på festane i ungdomslaget før. Begge desse innslaga var med i programmet på haustfesten for snart to veker sidan. Thor Inge Døssland var bladstyrar for Daltrekk, eit handskrive blad med tradisjonar tilbake til byrjinga på 1900 talet. Teaterarbeid og tablå på scenen har engasjert mange, særleg i tida etter 1945.
28.10.2019
Eit trist syn møtte barnehagen i lavvoen på Skårhaug.
Eit trist syn møtte born og tilsette i Uskedal barnehage i dag då dei kom til trelavvoen på Skårhaug. Bygget har vore utsett for hærverk med tagging, knusing av flasker og øydlegging av inventar. Lavvoen har i alle år vore open for fri bruk for born, bygdefolk og tilreisande. Nokre gonger før har ein vore utsett for uønska åtferd, mellom anna hærverk på ovnen og at pulverapparat har vorte tømde.
27.10.2019
Ei familiegudsteneste med born og ungdom i sentrale roller.

For ei veke sidan, sundag 20. oktober, var det familiegudstenste med born og ungdom i sentrale roller. Gjennomføringa var ein del av trusopplæringsprogrammet med Fest på slottet, utdeling av bok/pakke til 4, 5 og 6 åringane og song av Emmie og Runa frå Singing Tweens. Dåpsbarnet denne gongen var Åge Korsvold.
26.10.2019
Nye skilt vil forenkla fartsforståinga i Uskedalen.
Torsdag var MESTA på plass for klargjering av tre nye skilt som skal forklara og forenkla fartsforståinga i Uskedalen. Det vart laga fundament for skilta, som vil vera på plass innan kort tid. Plassane er på Fitjaflatene, ved Eikebrua og i Buasvingen. Statenes Vegvesen skal ha ros for rask reaksjon og forbetring etter at dette vart påpeika i media og meldt som eit fartsproblem. 
25.10.2019
Arvid Rongve er tildelt midlar til demensforsking.
Overlege Arvid Rongve i Helse Fonna er tildelt 20 millionar kroner til forsking på demenssjukdom. Rongve kjem frå Voss, men har morsslekta si frå Eik i Uskedalen. Sjølv har han sin faste ferieplass i Uskedalen. Forskinga hans skal mellom anna sjå på om eksisterande medisin har effekt på demenestypen DLB. Det er Helse Fonna som melder dette på sine nettsider.
24.10.2019
Uskedalen var sterkt representert i Rosa Marsj markeringa på Husnes.
Rosa Marsj aksjonen på Husnes 19. oktober var ei støtte til Brystkreftsforeningen. Uskedal Helselag var sterkt representert på markeringa med deltakarar i marsjen og økonomisk støtte, kr. 5.000,- Samlinga var ved Kultuskulesenteret og alle var rosakledde. Totalt vart det seld 420 billettar og med pengegåve frå SpareBank1-stiftinga Kvinnherad kom det inn over kr. 155.000,- til kreftsaka.
24.10.2019
Frå det nasjonale til det internasjonale på haustfesten i ungdomslaget.

Sist laurdag fekk 100 gjester vera med på ein tradisjonell haustfest i eit frilynd ungsomslag med kor, korps, tale, Daltrekk, sceneinnslag og matøkt i kjellaren. I tidlegare, Ingvard Havnen, sin tale fekk alle høyra frå livet hans frå internasjonalt arbeid med fredsmeklingar, delelineforhandlignar i Baretshavet og statsbesøk. Alt i studietida hans var han tilsett i sportsredaksjonen i NRK og mange vil hugsa han som skøytekommentator saman med Knut Bjørnsen i tida etter Per Jorset.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS