Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal
 

Siste Nyhende

Begge barnehagane scorar over snittet på foreldreundersøking.
Dønhaug Gardsbarnehage scorar 4,8 av 5 på foreldreundersøking gjennomført av Utdanningsdirektoratet.
Både Dønhaug Gardsbarnehage og Uskedalen barnehage scorar over snittet på foreldreundersøking gjennomført av Utdanningsdirektoratet. Foreldra vart mellom anna spurde om kor nøgde dei var med ute- og innemiljø, trivsel og utvikling  hjå barnet. Topp score er 5 og Dønhaug Gardsbarnehage kjem best ut av to barnehagar i Uskedalen med ein karakter på 4,8. Uskedalen barnehage kjem ut med 4,3. Hatlestrand barnehage og Mauranger barnehage toppar lista med karakteren 5.

19.02.2018
 
Soknerådet inviterer til salmekveld, i morgon måndag kl. 19
Kom og ver med på salmekveld i kyrkja, måndag kl. 19.
Soknerådet i Uskedalen inviterer til salmekveld i kyrkja måndag 19. februar kl. 19. Salmane er henta frå Norsk salmebok 2013, frå dei bolkane som har tema: Forvaltaransvaret, rettferd og fred, årsskifte og kveld. Kyrkjekoret Nordsang syng til opning og det vert soloinnslag ved kantor Eva Megyesi.
18.02.2018
 
Spelarar frå venstre: Marte Bøyum – May Beate Brakstad – Ina Tveito Sandvik – Lene Furdal – Ida Marie K. Eidsvik – Amalie R. Hovden – Silje Soldal
Rosendal/Uskedal J02-03 vant Trio Cup 2018
Trio cup 2018 vart arrangert i helga 17. og 18. februar. Laurdag var det klasse J16 og G16 som var i sving. I klassen som J02-03 spelte var det 9 deltakande lag frå Kvinnherad og Odda.
18.02.2018
 
Almås sitt areale ved brua vert rydda. Det er eit krevjande arbeid i den bratte skråningen.
Utsiktsrydding på Friluftsplassen og på Nedre Fet.
Med bakgrunn i søknad er det løyvd kr. 56.000,- til Utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap. Arealet er Friluftsplassen og på elvekanten frå elvosen til om lag 100 meter ovom brua. Mykje av arbeidet er gjort. Noko står att, men vert gjort no på vinteren. Partane i dette prosjektet hadde nyleg møte om bruken av tildelte midlar og la ein plan for vidare arbeid.
17.02.2018
 
Barnehagen klar for karneval og solfest
Karneval i Uskedalen barnehage - Biletserie
I barnehagen vår er det tradisjon at i samband med at sola kjem attende til bygda, markerer vi at det går mot lysare tider med solfest og karneval.
16.02.2018
 
Strykarar frå kulturskulen speler på aktivitetsdagen i båthamna i fjor.
Har du lyst å spele fiolin? Torsdag kan du få prøve instrument.
Dei seinare åra har det vore svært mange flinke fiolinelevar i kulturskulen, og ein del av dei er frå Uskedalen.  Den dyktige fiolinlæraren Olena Pasichnyk fortel at dei har plass til fleire elevar på dette instrumentet frå hausten, og ho ønskjer svært gjerne fleire frå Uskedalen.  Derfor kan dei som er interessert, koma og prøva instrument på skulen førstkommande torsdag.
16.02.2018
 
Gunnar Haugland frå Klammeren i Uskedalen går til filmen. Finn Bakke er filmskaparen. Bilete syner Gunnar på 80 årsdagen i 2017 i Helgheim, saman med systrerne sine.
Ein sterk og rørande film om Gunnar Haugland.
Finn Bakke har laga film om Gunnar Haugland, frå Klammeren på Haugland i Uskedalen, og som har budd på Rubbestadneset i mest heile sitt yrkesaktive liv. Filmen er på 13 minuttar og vi vert kjende med Gunnar i snikkarverkstaden, ute på tur med førarhunden sin og i heimen. Gunnar Haugland er blind, bur åleine i huset sitt og treng eigenleg lite hjelp til daglege gjeremål.
15.02.2018
 
Raga Rockers. Foto: Paal Audestad
Raga Rockers og Fagernes Yatch Club til Festidalen
Med Raga Rockers og Fagernes Yatch Club på plass, er Festidalen omlag halvegs i
programmeringa. Frå før er Hkeem, Fanny Andersen, Lars Vaular og I am K sikra. Og no går det fort. Berre småting står att før plakaten er full.
15.02.2018
 
Blanke ledningar skal bort og vert erstatta med nytt kabelanlegg på Nedre Fet.
Lågspenten lagt i jordkabel på Nedre Fet.
Straumførande ledningar vert lagt i jordkabel frå trafokiosk på Sjøhaugen til Inger Moberg sitt hus på Nedre Fet. Prosjektleiar er Hermann Skromme i Kvinnherad Energi. Byggservice er entreprenøren som er tildelt sjølve arbeidet. Tlltaket vert gjort mellom anna for å bort blanke ledningar.
15.02.2018
 
Reisemål Hardangerfjord får vita meir om krinsskulen på Haugland. F.v: Kristian Bringedal, Charlotte Lingener, Jans Jørgen Andersen og Hege Grane Hisdal.
Reisemål Hardangerfjord vart kjend med Uskedalen.
Tre tilsette i Reisemål Hardangerfjord saman med Karen Løvfall Våge, leiar for Kvinnherad Turistinformasjon,  kom til Uskedalen i går for å gjera seg kjende med turmål og attraksjonar i bygda. Etter informasjon og lunsj på Elins Matgleder gjekk turen på dalen til Friheim Gardsmat og Haugland skulemuseum. Gruppa var innom Dønhaug Gjestegard, også for å sjå plassen der Festidalen har sin rockearena.
14.02.2018
 
Takk til Jan Erik Olsson
14.02.2018
 
Byggestatistikken for 2017 er klar.
14.02.2018
 
Dag Hermansen på ski i strandsona.
13.02.2018
 
Takk til Thor Inge
13.02.2018
 
Ny giv og aukande interesse for Stemneplassen.
12.02.2018
 
Lesarbilete
Notisar
19.02.2018
Rustne Menn til Utåker i dag.
Song- og musikkgruppa Rustne Menn er invitert på kafe på Utåker i dag, tysdag 20. februar, mellom kl. 11 og 13. Det er eit dagtilbod i skulen kvar tysdag i februar månad. Bygdalaget er tilskipar. Rustne Menn vil underhalda med føredrag og allsong.

kb
19.02.2018
Påmelding til Telenorrennet på torsdag 22. febr.
Det er tid for påmelding til Telenorrennet som vert skipa til torsdag ettermiiddag og kveld. Det er eit sponsa rett og det premiar til alle. Dei under 10 år går berre prologen på 850 meter i fristil. Dei over 10 år går i tillegg heat og finale. Prologen tel med i skikarusellen.

kb
19.02.2018
Ring RiksTV og problemet med hakkinga vert løyst.
Gerd Myklebust fortel til Uskedalen.no at alle som har RiksTV og som er plagd med hakking i sendinga, må ringja telefon 22883790 og oppgje kortlesar og nummer på kortet. Feilen vert retta digitalt innan ein time. Det har ho gjort og no er sendinga god. Viktig at kunden tek direkte kontakt med RiksTV.

kb
18.02.2018
Årsmøte i Uskedal Helselag 6. mars.
Det vert kunngjort at årsmøte i Uskedal Helselag vert tysdag 6. mars kl. 19 i Gamleskulen. I tillegg til vanleg sakliste er det høve å melda inn saker. Dette må gjerast innan 25. februar til styret. Det same gjeld søknader om støtte.

Styret
17.02.2018
Gudsteneste 1. sundag i fastetida.
Soknerådet minner om gudstenesta i morgon, sundag 18. februar kl. 11. Gudstenesta er ved sokneprest Lina Håland og kantor Eva Megyesi. Ein vil i gudtenesta prøva å øva inn nokre nye salmar.

kb
17.02.2018
Irriterande hakking på RiksTV.
Det er registrert irriterande hakking på RiksTv. Problemet er teke opp med RiksTV, utan resultat så langt. Alle, som har dette problemet, vert oppmoda om å melda frå til RiksTV via Facebook eller gå inn på www.rikstv.no/kundeservice og bruka E- post adressa der..

kb
15.02.2018
Elins Matgleder - ope på laurdag 17. februar.
Elins Matgleder har ope laurdag 17. febr. Det er siste laurdagen med brødbaking på ei stund. Etter ei travel tid i det nye året, legg Elin og familien inn ferie og tur til Spania frå 24. februar.

kb
15.02.2018
Møteveke i Bedehuset.
Det er møteveke i Bedehuset i perioden 14. til 18. februar. Talar er Olav Eikemo. Onsdag, torsdag og fredag tek møta til kl. 19. På laurdag vert det familiemøte kl. 16. Møteveka vert avslutta sundag kl. 14.

kb
14.02.2018
Årsmeøte i Fagforbundet si pensjonistgruppe.
Pensjonistgruppa i Fagforbundet hadde sitt årsmøte i Gamleskulen i dag, onsdag 14. februar. Det var innlegg om brannvern i heimen v/ Brannsjefen i kommunen. Song- og musikkgruppa Rustne Menn hadde innslag før sjølve årsmøte tok til.

kb
13.02.2018
Film om Gunnar Haugland på Rubbestadneset.
Det er laga film om Gunnar Haugland, frå Klammeren og som bur på Rubbestadneset. Gunnar er blind og filmskaparen, Finn Bakke, har brukt 2 - 3 månader på filming og redigering. Mykje av filminga er frå verkstaden og arbeidet med produksjon av krakkar. Filmen har tittelen: Naboen min. Musikken er av Kenneth Sivertsen. Uskedalen.no skriv meir den dagen filmen vert lagt ut på YouTube.

kb
Eldre Nyhende
11.02.2018
Tungesvik sluttar som brannmeister i Uskedalen.

Kjell Tungesvik hadde sin siste dag som brannmeister i Uskedalen på tysdag i veka som var. Det er ikkje noko dramatikk i det at Tungesvik går av. Han har tilsaman 37 års tenestetid i branntroppen, frå 2006 som brannmeister. Det er lenge nok. Kjell kan syna til ei lang tid med store endringar. Ikkje alt har utvikla seg slik han meinar er det beste for eit godt brannvern.
11.02.2018
Geirs Snikkerier - nytt kreativt tiltak i Uskedalen.
Geir Enes er ein 'handy' mann. I løa på Nedre Fet, i tunet saman med Elins Matgleder, har han rigga seg til med snikkarverkstad. Her prøver han ut produkta sine og har alt no eit vareutval på om lag 20 ulike produkt. Det meste er småmøblar laga på mål slik kunden vil ha det, men det kan gjerne vera større møblar som spisebord og langbenker. Geir er nøyen med materialane. Han plukkar ut det beste frå Hestad si sag i Omvikdalen.
10.02.2018
Reisemål Hardangerfjord kjem til Uskedalel
Onsdag i neste veke kjem 3 tilsette i Reisemål Hardangerfjord til Ukedalen for å gjera seg kjende med kultur- og naturattraksjonar i bygda. Bakgrunnen er at Kvinnherad er innmeld i Reisemål Hardangerfjord. Det er lagt opp til eit stramt program med korte stopp på kvar av dei aktuelle turmåla.
10.02.2018
Rekordoppmøte på internasjonal kafèsuksess.
Den internasjonale kafèen som har vorte arrangert i storsalen på Rosendal Motell med jamne mellomrom dei siste åra, er blitt ein gedigen suksess.  Det er utvilsomt det meste vellukka integreringstiltaket som har vore i kommunen, og i dag var det truleg rekord både i antall frammøtte, antall nasjonalitetar og kor mange land det var matrettar frå.
09.02.2018
Markering av fastelavn i Uskedal barnehage
Tradisjonar er ein viktig del av vår kultur, og identitet. Gjennom å vidareformidla tradisjonar i barnehagen, bidreg vi til å utvikla barna sin identitet, og skapa ei kjensle av tilhøyrsle, og fellesskap til samfunnet dei veks opp i. Fastelavn er ein av tradisjonane våre som vi kvart år markerer i barnehagen.
09.02.2018
Børneset - ny reguleringsplan må på plass snarast.
Stor interesse og nye behov gjer at det må koma ny reguleringsplan for Børnes Industriområde. Det er ein føresetnad om område skal nyttast og få den utviklinga plassen fortener. Det var bodskapen frå Jarle Fossheim, Kvinnherad kommune, prosjektleiar for tilrettelegging og tomtetildeing i dag. Eksisterande reguleringsplan går tilbake til 1978. Framlegg til revidert Kommuneplan vil også leggja nokre føringar for framtidig bruk.
08.02.2018
Målblomen til Dimmeslvik Bil med Magnhild Haugland som språkkonsulent.
Dimmelsvik Bil vart i kveld tildelt Kvinnherad mållag sin målblom for 2018. Dagleg leiar, Bernt Bjørsvik. og marknadsansvarleg, Magnhild Haugland, var stolte mottakarar. Bjørsvik sa i takketalen at Magnhild Haugland frå Uskedalen er den i verksemda som passar på og ser til at Dimmelsvik Bil brukar nynorsk i lysingar og i all skriftleg kommunikasjon.
08.02.2018
Takk for følgjet, gode lesarar.
Når eg no skal takka for meg i uskedalen.no, synes eg det høvde å bruka bildet over som er teke frå den første saka mi på nettavisa.  Den vart publisert 14.08.2006 vel ein månad etter oppstarten.  Ikkje overraskande var den om hjartebarnet mitt, Uskedal skulemusikk, og sidan har det blitt mange saker om både musikk og anna.
07.02.2018
Gunn Mari Moberg - ny leiar i Uskedal Utvikling.
Gunn Mari Moberg er vald til ny leiar i Uskedal utvikling. Med seg styret har ho Egil Myhre, Henrik Lyse, Andreas Tarberg og Kristian Bringedal. Jan Erik Olsson tok ikkje attval. Han har sidan  skipinga av Uskedal utvikling i 1989 vore aktiv i styre og utval. Olsson vil framleis vera med i arbeidet for vedlikehald og drift av Gamleskulen. Varamedlemer til styret er: Oddbjørn Kroka, Berit H. Døssland og Hilde B. Bringedal.
Sponsorar
Auto 88
kvinnheringen
Spar
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Byggeriet
Stord Lufthamn
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Breiband
iDrift AS
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Elektro
Uskedal Røyr og Multiservice
Gros Blomster
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS