Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Ny varebil med logo for kvar avdeling.
Dagleg leiar, Tor Vidar Sæle, syner fram den nye varebilen, til ein verdi av kr. 500.000,-
Kvinnherad Vekstbdrift er i sterk utvikling med varelevering og nye tiltak. For nokre månader sidan fekk verksemda ny varebil, ein Mercedes Sprinter, varebil 2016 modell med lift. Bilen vert definert som varebil i klasse B. Med lastekapasitet på 1000 kg vert bilen nytta til transport av møblar og transport av varer ut og inn til vaskeriet. Kvinnherad Vekstbedrift har nyleg fått ein større kontrakt på levering av varer frå vaskeriet, noko Uskedalen.no kjem tilbake til i eige innlegg.

23.01.2019
 
9 born frå Uskedalen klar for start i det fyrste barneskirennet i 2019.
God start på årets skikarusell og barneskirenn.
Årets skikarusell og barneskirenn er i full gang. Med heile 34 born i barneskirennet og 30 born i karusellrennet er Knut Johannes Ripel i arrangørgruppa godt nøgd. Det har rett nok vore ein liten nedgang i deltakinga dei siste åra, ein tendens ein prøver å snu. Uskedal Idrettslag var teknisk arrangør for det fyrste karusellrennet denne sesongen.
22.01.2019
 
Sol i Melderskin og solglytt i Beinavikjo i dag, 21. januar.
Det dagast i Noreg med sol på tind.
Overskrifta er henta frå Jens Tvedt sin song Solfest eller mest kjend som Det dagast i Noreg. På fine dagar ser vi glytt av sola, meir og mindre sol alt etter kor du bur i Uskedalen. På Fjellandsbø/ søre Musland og Skorpo har dei sol heile året. Liv og Audun Eik på søre Kjærland og Håkon Haugland i Urdo har ein liten solglytt, faktisk berre 4 minuttar sol på det minste. Nokre på Haugland ser i sola straks etter. På nokre veker auka tida til ein time.
21.01.2019
 
Dagleg leiar i Uskedal Trelastlager, Finn Guddal, og lagerarbeidar Frode Kroka gjer klar levering til brakkeriggen på Husnes.
Hydroutbygginga har positiv næringseffekt i Uskedalen.
Den store Hydroutbygginga på Husnes har positiv effekt på næringslivet i Uskedalen. Dette er mest synleg på vareleveranse og på overnatting. Sist veke fekk Uskedal Trelastlager anbodet på levering av materialer til det som skal vera understellet på brakkeriggen på Bogsnes. Det er Stord Innkvartering ved dagleg leiar Leif Trygve Nilsen som er utbyggjar og som valde Uskedal Trelastlager som leverandør.
21.01.2019
 
Mange unge og lovande skiløparar frå Kvinnherad og Uskedalen hevdar seg på kretsnivå. William Samland Eik er klar for start.
Skiløparar frå Uskedalen hevdar seg på kretsnivå.
Fire skiløparar i alderen 11 til 15 år gjer det godt på kretsnivå. Dei er med i eit fast gruppe frå Kvinnherad som reiser på kretsrenn. Dei har det kjekt sosialt og hevdar seg svært godt med alle sine prestasjonar. Anna Elisabet Samland Eik har faktisk 3. plassen i kretscupen så langt i sesongen. Alle går klassisk stil.
19.01.2019
 
Oddbjørn Kroka ( t.h. ) i Ospelunden AS legg vekt på å bruka lokal arbeidskraft. Musland Maskin v/ Tore Musland ( t.v ) har hovudentreprisen på veg, vatn og kloakk, eit arbeid som vil pågå fram til sommaren.
Byggesteg 3 i Ospelunden med veg,vatn og kloakk er godt i gang.
Ospelunden AS ved Oddbjørn Kroka har starta arbeidet med veg, vatn og klokakk i det som er byggesteg 3 i Ospelunden. Musland Maskin gjer arbeidet med eigne og innleigde maskinar. Ein reknar med å bruka tida fram til sommaren før alt er på plass og ferdigstilt. Innan to månader skal høgspentlina ned og leggjast i vegbanen. Prosjektet er i samarbeid med Kvinnherad Bygg og ein legg vekt på å bruka lokale firma på bygg, elektro og røyr.
18.01.2019
 
Einebustad med adresse Uskedalsvegen 703 er eit av tre salsobjekt på Tveitane.
Hus og bustader som vert selde i Uskedalen.
I ein oversikt i Kvinnheringen nyleg kom det fram at 6 hus/bustader ligg ute for sal i Uskedalen. Tre av desse ligg på Tveitane langs Uskedalsvegen, del av tremannsbustad ligg i Halsabrotet 7B og del av tomannsbustad ligg i Ospelunden 9A. Det har til tider vore god omsetnad på husvære i Uskedalen. Det som er av leilegheter, er delvis utleigd i samband med Hydroutbygginga på Husnes.
17.01.2019
 
Uskedal Idrettslag toppar lista i Uskedalen av åtte organisasjonar som vert overført midlar frå Norsk Tipping.
kr. 180.000,- av grasrotmidlane til Uskedalen.
Knappe kr. 180.000,- av Grasrotmidlane går til 8 ulike laga og organisasjonar i Uskedalen. Midlane kjem frå Norsk Tipping. Dersom laget er registrert i Frivilligregisteret, kan 7 % av det tipparen spelar for gå til eit lokalt lag. I Uskedalen er det åtte organisasjonar som vert overført midlar for 2018. Uskedal Idrettslag toppar lista med ei løyving på kr. 91.332,- frå tilsaman 136 brukarar. Minst overføring er det til Uskedal Friluftslag med berre ein tippar.
15.01.2019
 
Trass endringar i tenestetilbodet vil truleg Hagetunet halda fram med å ha ein viktig funksjon for eldre og funksjonshemma i lokalsamfunnet.
Kommunen inviterer til Dialogkafe i Helgheim, onsdag i denne veka.
Representantar frå Uskedal Helselag og Uskedal Utvikling vil vera med på Dialogkafe i Helgheim, onsdag 16. januar på dagtid. Det er Kvinnherad kommunen som inviterer til samlinga som vil ha fokus på den eldre delen av befolkninga. Dialogkafeen vert skipa til for å få innspel til arbeidet med ny kommunedelplan for omsorg, helse og sosiale. Det som før har vore delplanar, vil no bli samla i ein felles helse- og sosialplan.
14.01.2019
 
Brille funnen og er teken vare på.
Brille funnen og teken vare på.
Brille er funnen på gangvegen mellom Hagetunet og busslomma. Vi har skrive om dette før, men ingen har henta brilla som vart hengd opp i gjerde på ein godt synleg plass. Brilla med snor ligg i etui. Det kan vera barnebrille.
13.01.2019
 
Vikarpresten la inn ei læringsøkt for borna om dåpen.
13.01.2019
 
Den store utreisedagen for sydentur til Gran Canaria.
12.01.2019
 
Synfaring på Rød og Haugland med ny kulturkonsulent
11.01.2019
 
Stian Helland er søkjar til prestestillinga i Uskedalen.
10.01.2019
 
Utbetring av Fylkesvegen ved Sagbekken.
10.01.2019
 
Lesarbilete
Notisar
23.01.2019
Nordsaang til Åkra på Nyttårskonsert.
Neste månag vert kyrkjekoret Nordsaang med på Nyttårskonsert i Åkra kyrkje. Sokneprest Kjersti Brakestad Boge les dikt og dottera Elisabeth spelar trompet. Eva Megyesi sit ved orgelet i tillegg til å vera musikalsk leiar for Nordsaang. Soknerådet i Åkra er tilskipar.

kb
22.01.2019
Valkurs for sokneråda i Sunnhordland.
Førebuingane til Kyrkjevalet 2019 er starta. I dag vert det skipa til valkurs på Leirvik for soknerådsmedlemer og for tilsette på kyrkjekontora i Sunnhordland prosti. Ein medlem frå soknerådet i Uskedalen er påmeld.

kb
21.01.2019
Glatte sidevegar - ikkje strøing eller salting enno.
Kommunale sidevegar i Uskedalen er glatte og mest uframkommelege. Særleg vanskeleg er det i Eikevegen, vegen ned til Beinavikjo og vegen opp i Halsane. Alle må vera merksame på det vanskelge føre og helst bruka broddar om ein skal på gåtur.

kb
20.01.2019
Målingar syner for høg fart i Korsneset.
Statens Vegvesen sine målingar i Korsneset syner ein snittfart på 67 km/timen. Heile 85 % av alle køyrande har ein fart på 67 km/timen eller høgare. Fartsgrensa er 60 km. Målingane er ein del av dokumentasjonen før ein iverkset trafikksikring ved kryssing av Fylkesveg 48 ved Korsneset/Ospelunden byggefelt.

kb
20.01.2019
Søknadsfristen nye Hydrojobbar er i dag.
Hydro Husnes treng 90 nye medarbeidarar ved oppstart av B hallen. Søknadsfristen er i dag, sundag 20. januar. Alle kan søkja, sjølv om ein helst ynskjer fagarbeidarar.

kb
19.01.2019
Fleire hus til sals i Uskedalen.
Ein lesar gjer oss merksam på at det er fleire enn 6 hus til sals i Uskedalen. Dersom du går inn på Finn.no og søkjer opp Bolig - Uskedalen, vil du finna alle salsobjekta som er lagt ut av hus/bustader.

kb
19.01.2019
Karusellrenn i Fjellhaugen i morgon, sundag 20. januar.
Det er skirenn i Fjellaugen i morgon, sundag 20. januar. Uskedal idrettslag er tilskipar. Det er eit karusellrenn klassisk. På Uskedal idrettslag si heimeside finn du skjema for påmelding.

kb
17.01.2019
Kjell Yri er med og går opp nye turløyper på La Gomera.
Kjell Yri har i denne veka vore med i eit turfylgje for å gå opp nye ruter på den kanariske øya La Gomera. Det er gjort i regi av reiseselskapet Rundtomkring. Mona Enes og Kjell Yri er engasjert som turleiarar på Kreta. No vert turtilbodet utvida til også å ta med La Gomera.

kb
17.01.2019
Kommunen, bygdelaga og utviklingsselskapa.
Kva rolle og funksjon skal kommunen ha i høve til bygdelag og utviklingsselskap ? Kvifor er Kvinnherad kommune medlem i og har luter i Rosendal utvikling og ikkje i Uskedal utvikling. Det er det som er spørsmålet i sak i F.skapet i dag. Rådmannen rår til utmelding og at det er lik praksis overfor alle bygdeutviklingslaga i kommunen.

kb
17.01.2019
Berre ein uskedeling på Krf-lista.
Krf har no klar listeframlegget til kommunevalget til hausten. På lista finn vi berre ein uskedeling. Det er Knut Olav Myklebust(42) som er plassert som nr. 19 av dei 21 kandidatane. På topp er som venta Marit Årthun frå Åkra. Ho er også den einaste kumulerte. Lista vert endeleg vedteken under nominasjons- og årsmøtet i Rosendal 4.februar.

tid
Eldre Nyhende
09.01.2019
Lars Johan Myklebust - frå Dubai til Viking, Stavanger.
Lars Johan Myklebust ( 37 år ) er klar for ny jobb i fotballklubben Viking i Stavanger. Han vert leiar for Viking sitt nye samarbeidsprosjekt med å løfta fotballen i regionen. Målgruppa er nye trenarar for samarbeidsklubbane rundt Viking. Lars Johan har i ein to års periode vore med i drifta av eit fotballakademi i Dubai Sports City, mellom anna opp mot 1500 elevar.
07.01.2019
UIL samarbeider med Folgefonna Opp om Norges Cup-løp.
Når det populære motbakkeløpet Folgefonna Opp vert arrangert for 8. gong den 10.august, vert det som ein del av Norges Friidrettsforbund sin offesielle Norges Cup i motbakkeløp.  Løpa i denne cupen er grunnlag for uttak til internasjonale meisterskap, og dermed er det grunn til å tru at heile norgeseliten kjem til å konkurrera i den vakre Mauranger-naturen denne augustdagen.
07.01.2019
Kvinnherad har fått sitt internasjonale kor.
Det vart på mange måtar skrive eit kapittel i Kvinnherad si korhistorie i dag då omlag 25 korinteresserte møttest til korøving i Kvinnherad kulturskule sine lokale på Husnes.  Songarane var frå 7 ulike land medan dirigenten Dmitrii Kuzmin er frå Russland.  Koret er eit samarbeidsprosjekt mellom kulturskulen og Eining for integrering og opplæring, men det er ope for alle interesserte og skal øve kvar mandag framover.
06.01.2019
Julebukkane syng og har ei fin framferd.
Julebukktradisjonen held seg godt. Det er om lag like mange julebukkar på dørene i år som i fjor. Korsneset er truleg plassen som toppar lista. Mellom 40 og 50 utkledde born med og utan masker bankar på døra, syng og fortel at dei kjem frå øvst i Uskedalen. Med ei fin framferd er dei reserverte og ventar på ei lita gåve i sekken. I Beinavikjo er talet langt lågare, men det er alltid like gildt å få slike gjester på døra.
06.01.2019
Julebukkane kjem i kveld på trettande dagen.
Julebukk var og er eit kjend omgrep i juletradisjonen. Formene har skifta, men det at born kjem på døra med eller utan maske, er som det har vore i mange år. Lenge var det slik at ein ville skapa undering ved at personane  var ukjennelege. No er julebukktradisonen heller at borna kjem utan maske, men er sminka, utkledd og klar for framføring av julesongar.
03.01.2019
Vann Storsenteret sin peparkakehuskonkurranse.
Før jul arrangerte Husnes Storsenter kunkurranse i peparkakehusbygging og pynting.  No er vinnaren kåra.  Førstepremien, eit gåvekort på 1000 kroner, gjekk til Emilie Kaldestad Ersland frå Uskedalen.  Christina H. Johansen og Blåklokkene ved Bringedalsbygda barnehage vann kvar sitt gåvekort på 500 kroner. 

03.01.2019
Stor merksemd om Uskedalen i vekeblad og båtmagasin.
Vekebladet Hjemmet med over 460 000 lesarar hadde nyleg reportasje frå Vågen på Skorpo. På fleire sider fekk heile Noreg eit møte med familien Anja Strüter og Ole Kristoffer Vågen. En fantastisk reise er tittelen i Hjemmet. På våren kjem båtmagasinet Båtens Glede med oppslag om Uskedal Båtlag og båthamna. Innlegg i landsdekkande media som NRK og magasin har stor marknadsføringsverdi for Kvinnherad og Uskedalen.
02.01.2019
90 år og på julafest i Danselaget i Herand.
Trygve Haugland frå Uskedalen var ein av fire over 90 år som deltok på Danselaget i Herand sin julafest i romjula. Med 100 gjester i salen var det mange ivrige dansarar frå Kvinnherad. Seks av dei kom frå Uskedalen og er fast med på danselaget sine dansekveldar i Herand Grannahus. Johan Haugen, som mange minnest frå skyssbåten Fjordclipper, er leiar i laget.
31.12.2018
Nyttårshelsing frå barneheimen Umbred i India.
Margunn og Sigmund Håland er frå Noreg med på drifta av barneheim og skule for fattige born i landsbyen Umbred som ligg 50 km sør for Nagpur. Margunn og Sigmund er foreldra til tidlegare soknepresten i Uskedalen, Lina Håland. Frå Umbred kjem det julekort med nyttårshelsing til soknerådet og til alle i Uskedalen som hjelper med økonomisk støtte.
Sponsorar
S. Rødsten Bilforretning A/S
Spar
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Brødrene Hjønnevåg AS
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Renhold service
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS