Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Reidar Myklebust
Tlf nr:477 56 944
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Haustkonsert med Rosendal Songlag og Jazzverket med gjestar
Konserten i Kvinnherad kyrkje laurdag vert garantert ei flott oppleving.
For nokre år sidan hadde Jazzverket ein adventskonsert i Kvinnherad kyrkje som er eit av dei absolutt flottaste konsertminne underteikna har med lokale aktørar.  Laurdag kl.19 er det ny konsert same stad, og då har dei fått Rosendal songlag med på laget.  I tillegg har dei med seg spennande gjester, og to av dei starta si musikalske karriere som korpsmusikarar her i Uskedalen.

22.11.2017
 
Denne leikeplassen skal verta ferdig i 2018.
Andreas Tarberg leiar i Korsnes Vel.
På årsmøtet 25.10. vart Andreas Varberg vald til styreleiar i Korsnes Vel.  Med seg i styret har han Kurt M. Haugland(kasserar), Silje Øye(skrivar), Oddmund Soldal og Marian Hauso.  Dei to sistnemnde utgjer også dugnadsnemnda.  Vidar Koløy og Jan Berntsen er i valnemnda.
22.11.2017
 
Frå skisamlinga i oktober.
Skifest på torsdag.
Oppdatert: Skimiljøet har glede av det stadig tettare samarbeidet mellom Kvinnheradslaga.  Nyleg var det felles treningsamling i Uskedalen, og torsdag møtest igjen skiløparane frå kommunen.  Då er det skifest med premiering frå fjorårets skikarusell i Aktivitetshuset.  Dette er eit godt innarbeidd og årvisst fellesarrangement.
21.11.2017
 
Gode tilbod på Oska denne veka.
Julekomle og festmåltid, kakekafè og familejulebord.
Denne veka er det mange muligheter for å få seg ein smak av alt det gode som vert servert på restauranten Oska på Sandakaien.  Her er noko både for dei som ønskjer julemat, og for dei som synest det blir rikeleg nok av det som er ribbe og pinnekjøt.  Lørdag kveld byr nemleg restauranten på festmåltid dedikert til dei som er glad i sjømat.
20.11.2017
 
Årsmøtet i Uskedal bondelag vedtok uttale om nedlegging av brannstasjonen i bygda.
Årsmøte med godt frammøte og tettpakka program.
Årsmøte i Uskedalen Bondelag var i år lagt til Elins Matgleder , torsdag 16. november .Programmet for kvelden var tettpakka . Heile 28 personar hadde funne vegen til  Nedre Feet denne kvelden, og det utgjer halvparten av våre medlemar. 
20.11.2017
 
Det var mykje folk opningsdagen for 5 år sidan.
5års-jubileum hos Elins Matgleder.
Det er no 5 år sidan Elins Matgleder vart opna med korpsmusikk av Uskedal musikklag, opplesing av stuntpoet Arne Torget og eit stort publikum.  Elins Matgleder har no vore eit aktivum i bygda til glede for mange i desse fem åra, og komande helg vert det stor jublileumsfeiring på Nedre Feet.
19.11.2017
 
Marcus Ousdal starta opp det flotte tiltaket saman med mora då han var 5 år.(Arkivfoto: Kvinnheringen)
Julegåveinnsamling også i år.
I 2013 starta då 5 år gamle Marcus Ousdal i Omvikdalen ein aksjon saman med mora Diana.  Dei organiserte innsamling av julegåver til folk som trong litt ekstra til jul.  Dei 3 første åra administrerte dei aksjonen og gjorde alt arbeidet med hjelp av venner.  Tiltaket vart svært stort og populært, og i fjor overtok Kvinnherad Frivilligsentral adminstreringa av det.
19.11.2017
 
Slik vil dei nye kassane sjå ut.
Nye sjølvbetjeningskassar på Spar Uskedalen
Spar Uskedalen har stadig utvida og utvikla seg.  Sjølv om butikken er aller best kjend for sin gode service, har også dette vore medverkande til at butikken heile tida er i fremste rekkje av Spar-butikkane i landet.  No er det klart for ei ny ombygging når butikken installerer sjølvbetjeningskassar der kundane kan scanna varene og syta for betaling sjølv.
18.11.2017
 
Stor og flott kake til jubileumsmarkeringa.
Tiårs-jubilant med utbyggingsplanar.
Dønhaug gardsbarnehage har no drive i 10 år.  Barnehagen har heile tida vore svært populær blant brukarane, og tilbakemeldingane frå både borna og foreldra har heile tida vore svært positive.  Tiårsjubileumet vart feira med store og små, og i tillegg har eigar og styrar Helene Huse Bjørnebøle ein svært glad nyhhet å koma med.
18.11.2017
 
Vi kan m.a. glede oss til konsert med denne dyktige gjengen i førjulsprogrammet på Oska. Her frå bøkkerkvelden.
Mykje førjulshygge på Oska.
Julestemningen er på veg til Oska.  På restauranten på Sandakaien vert det mykje aktivitet framover mot jul.   Nokre dagar er fullbooka, men det er framleis ein del ledig så det er berre å kontakta Roy Lervåg (918 64 091) så vert det nok ei god løysing. Bortsett frå på komledagar og kakekafèen er det førehandsbestilling. 
17.11.2017
 
Tysnes Sparebank informerte på Oska.
17.11.2017
 
Flotte heimelaga barnekle for salg.
17.11.2017
 
Bra salg av adventskalendaren.
17.11.2017
 
Uttale frå årsmøte i Uskedalen Bondelag 16. november 2017
17.11.2017
 
Korfestivalen vert årviss.
16.11.2017
 
Lesarbilete
Notisar
21.11.2017
Svar frå ordføraren til Bondelaget.
Ordføraren har alt svara på Bondelaget si fråsegn om Brannstasjonen og budsjettprosessen. H/SP har lagt inn budsjettauke til verksemda Teknikk og Miljø. Posisjonen vil halda på antal brannstasjonar som er i dag, men vil koma tilbake til saka når det føreligg ein heilskapleg plan for brann- og beredskap i kommunen.

kb
20.11.2017
Årsmøtetips til redaksjonen
Det er årsmøtetid i tida før og etter jul. Redaksjonen er takksam for tips og referat frå møta, gjerne med bilete. Vi er særleg interessert i kven som vert valde inn i styret og til andre viktige lagsoppgvåer. Uskedalen.no vil få fram kva som er prioriterte arbeidsoppgåver i 2018.

Redaksjonen
20.11.2017
Allsong i morgon, tysdag, på Tiaren.
Grunna reise vert det allsong på Kafe Tiaren i morgon, tysdag, og ikkje den siste tysdagen i månaden slik det plar vera. Songøkta er mellom kal. 12 og kl. 12.30.

kb
18.11.2017
Godt med snø i Fjellhaugen.
Det vert meldt om godt med snø og fine forhold i Fjellhaugen.  Lysløypa vert preparert kl.10 i morgon, søndag.

tid
18.11.2017
Uskedalsposten er i rute.
Uskedalsposten er i rute og magasinet er i sal i god tid før jul. Tore Mathiesen i redaksjonen jobbar med å få på plass alt stoffet, bilete og annonsar. Det er Hobbyklubben på Bedehuset som er utgjevar. Uskedalsposten har dei siste åra kome ut med to nummer i året.

kb
18.11.2017
Fleire Uskedals-lag brukar Vipps.
Dei fleste i bygda har nok registrert at dei kan betala med mobiltelefonen og Vipps når dei kjøper adventskalendar hos Uskedal skulemusikk.  Fleire andre lag har og teke i bruk denne lettvinte og praktiske betalingsordninga.  Vi kjenner til at i alle fall idrettslaget, båtlaget og Uskedal Utvikling er blant dei.  Også Uskedal sokneråd har no Vipps.  Nokre meiner kanskje det er unødvendig, men faktisk har soknerådet hatt spørsmål om Vipps frå utanbygds gjester som har ønskt å gje gåve ved utgang etter arrangement.  Privatpersonar kan enkelt lasta ned appen gratis.

tid
17.11.2017
Løyve til tre naust på Flatholm.
Etter samrøystes  vedtak i Forvaltningskomiteen vert det gjeve løyve til frådeling av tre nausttometer på Flatholm. Det er ein føresetnad at det vert inn inngått avtalar om rettar til køyreveg, gangveg og legging av leidningar over annan grunn. Saka skal til Fylkesmannen for såkalla klagevurdering.

kb
17.11.2017
Adventskalendarsalg på Spar på fredag.
Adventskalendaren til skulemusikken er svært populær, og no har musikantane vore rundt på bygda og selt.  Det er framleis gode muligheter for å sikra seg denne førjulsspenninga.  Fredag vert det salg på Spar Uskedalen, - i alle fall frå kl.15 og utover.  I tillegg er den å få kjøpt hos Gros Blomster og Elins Matgleder.  Eller de kan kontakta Hege Lekva,  mob. 988 07 713,  eller nokre andre i styret så ordnar dei det.

tid 
16.11.2017
Bente Haveland(Musland) gjer det framleis skarpt på fotballbanen.
Den tidlegare U-landslagsspelaren og toppscorararen i Toppserien, Bente Haveland oppvaksen i Korsnes, veit framleis kor målet står på fotballbanen.  36-åringen bur no på Knarvik, og vart denne sesongen toppscorar i lokalfotballen der.  Ho spelar no for samarbeidslaget ENK i 3.divisjon og scora 17 mål.  Bente har tidlegare spela på Rosendal og toppserieklubbane Sandviken og Arna/Bjørnar.

tid
16.11.2017
Har nokon bilde av melkebilen til Arne på Sanden?
Den bilinteresserte bussjåføren Lars Wang lurer på om noko har bilde av den siste melkebilen til Arne Myklebust.  Denne lastebilen vart vart også delvis brukt til persontransport då den hadde plass til nokre fleire passasjerar enn ein vanleg lastebil.  Mange har nok gode minne frå turar med denne bilen på 1960-talet og litt utover.  Dersom nokre skulle ha bilde, kan dei ta kontakt med Uskedalen.no, eller med Lars direkte.  Då vert den blide bussjåføren endå¨meir glad!!
tid
Eldre Nyhende
16.11.2017
Formannskapsmøte med budsjettendring i dag?
Uskedalen.no er kjend med at det frå posisjonen føreligg framlegg til styrking av budsjettet for 2018. Styrkinga skal særleg gå til helse/omsorg og skule. Det er uvisst om framlegget til omstrukturering og kutt i brannvernet er ein del av denne auken. Midlane skal hentast frå auka utttak av det såkalla Karftfondet.
16.11.2017
Kafe Tiaren - eit vellukka tiltak i 10 år.
40 gjester var i går samla i Gamleskulen og markerte at Kafe Tiaren har vore i drift i 10 år. Med oppstart 18. september 2007 har det vore heilårsdrift med om lag 50 samlingar kvart år. Kafe Tiaren er truleg eit av dei mest vellukka tiltaka bygda nokon gong har hatt både for fastbuande og for tilreisande. Kafeen er eit godt sosialt tiltak, men også ei god inntektskjelde for drift og vedlikehald av Gamleskulen.
15.11.2017
Eventyrleg gåvedryss.
Største gåva på 3 mill. gjekk til den nye idrettshallen på Husnes då Sparebank1-stiftinga Kvinnherad hadde gåveutdeling på Husnes i kveld.  Største applausen fekk likevel dei tre ungdommane som tok mot gåva på 65.000 kr til Uskedal skulemusikk.  Det var heilt fortent etter den flotte takketalen dei heldt.
15.11.2017
Brannstasjonen på den kommunale kuttlista.
Brannstasjonen og dermed branntropp Uskedalen er enno ein gong på den kommunale kuttlista. Brannsjef Atle Josdal skriv i sine merknader til tildelt ramme frå Rådmannen at nedlegging av brannstasjonane Uskedalen og Halsnøy med mannskapsreduksjonar gjev ei innsparing på kr. 400.000,- Ein føresetnad for nedlegging er at branntroppane i Rosendal og på Husnes vert styrkt.
15.11.2017
Kvinnherad mållag med songbok på nett.
Kvinnherad mållag med sterkt fotfeste i Uskedalen har med midlar frå Sparebank1-stiftinga starta arbeidet med songbok på nett. Songboka.no er eit tilbod der skular, barnehagar og organisasjonar finn barnesongar på nynorsk. iDrift med mellom anna Gaute Luind står for den tekniske løysinga.
14.11.2017
Handball i Uskedalen.
I dag har vi ei skikkeleg gladsak.  Det rike aktivitetstilbodet i Uskedalen har fått eit nytt tilbod.  Sidan starten av oktober har det nemleg vore handballtreningar i Aktivitetshuset kvar tirsdag mellom kl.17 og 18.  Det er Kvinnherad Handballklubb som sår bak tilbodet som er for dei som er fødd i 2011, 1.klassingane.
14.11.2017
Dekkskifte og dekkhotell på Auto 88.
Med kaldare og meir ustabilt ver er det tid for dekkskifte. Det er noko personalet på Auto 88 merkar godt om dagane. Langt fleire  vel å ha dekka sine på såkalla dekkhotell. Medekna i prisen er dekkskifte, reinhald og lagring. I god tid før dekkskifte ser fagfolk over dekka og melder frå til kunden dersom det er trong for byte.
13.11.2017
Nytt kjekt turtilbod frå DNT Ung.
Den nye ungdomsgruppa i Kvinnherad turlag, DNT Ung Kvinnherad, er verkeleg blitt eit flott og aktivt ungdomstilbod i kommunen vår.  Etter oppstarten på forsommaren har dei hatt fleire kjekke turtilbod etter at dei først fekk utdanna godkjende turleiarar.  No tilbyr dei medlemmene å vera med på ein koseleg adventstur søndag 3.desember.
12.11.2017
Svært vellukka Vonheimsbasar.
I dag, søndag, gjekk den årvisse og tradisjonsrike Vonheimsbasaren av stabelen.  Som alltid var det godt frammøte med fullt hus og svært god stemning.  Mange flotte gevinstar var det også i år.  Mange av dei 60-70 frammøtte hadde såleis flotte gevinstar med seg heim etter den trivelege ettermiddagsstunda.
Sponsorar
iDrift AS
Spar
Elins Matgleder
Kvinnherad Breiband
Gros Blomster
Auto 88
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Uskedal Båtlag
Smakifråoska
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
kvinnheringen
Uskedal Røyr og Multiservice
Stord Lufthamn
Brødrene Hjønnevåg AS
Solheim Turiststajson
Harding
grenda
Kvinnherad Elektro
Kvinnherad Renhold service
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS