Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Startar opp med gudstenester etter koronastenging.
Uskedalen er sett opp med tre gudstenester i sommar.
Vi har vore gjennom ei spesiell tid der alle gudstenester i kyrkjene har vore avlyst. Kyrkja har stått saman med resten av samfunnet i den store dugnaden for å avgrensa smitte av korona. Når vi no på nytt kan invitera til gudsteneste, må vi gjera vårt til at det kan skje på ein trygg måte. I Uskedal kyrkje er benkene merka for å halda på ein meters avstand.

30.05.2020
 
Kjekk musikkstund ved SPAR Uskedalen.
Solskinsmusikk ved Spar!
Det har vore ei strålande pinstiafta, og det passa då svært godt at veteranane i Uskedal musikklag brukte litt av dagen til å spreie glede med glade blåsetonar ved Spar Uskedalen. Musikken samla godt med tilhøyrarar som ved applaus og tilbakemeldingar viste at dei sette pris på den uformelle konserten på ni nummer.
30.05.2020
 
Thor Inge Døssland ( Uskedal Musikklag ) og Wermund Vetrhus ( Gull av grus ) saman med styremedlem Magnhild Haugland.
SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad med tildeling til 7 prosjekt i Uskedalen
Det vart i dag tildelt midlar frå SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad til heile sju prosjekt i Uskedalen. Fem av tildelingane går til ulike tiltak i Uskedal Idrettslag. I tillegg er det løyvd midlar til Uskedal Musikklag ( nye instrument ) og Uskedal Utvikling - dugnadsgruppa. På samkoma i dag på Husnes var 10 prosjekt av totalt 38 plukka ut for overrekking av gåvebrev. Dei 27 andre mottek brev med informasjon om overføring av midlane. 
29.05.2020
 
Måsen er på plassen sin i takstigen på Neset.
Leigetakarane er tilbake i reiret sitt i takstigen hos Birger Myklebust.
Måsen er på plassen sin i same reiret slik det har vore dei siste åra. Birger Myklebust eig og bur i huset og det same skjer kvart år om lag på same tida. Det er ein fiskemåse, eit par der hannen og hoa byter på å ruga. Hekketida er frå 24 til 28 dagar og ungane er flygeferdige på 4 - 5 dagar. Birger snakkar med måsen kvar dag, noko som gjer at den ikkje er aggressiv og pågåande. Det er med andre ord eit godt forhold mellom eigar og leigar.
28.05.2020
 
Kvinnherad har innført generell bandtvang på hund heile året.
Hugs at det er generell bandtvang på hund i Kvinnherad.
Lause hundar og manglande respekt for Hundeloven § 6, bandtvang, er ein gjengangar av ei sak på uskedalen.no. No gjeld det lause hundar på elvekanten der det for tida er stokkender med ungar, særleg i område elvosen, Djupehølen og på begge sider av elva på Leite og i Holmane. I utmarka er hjortekalvinga i gang. Det er alt kome storfe på beite, til dømes i område der ein går tur i skogsvegen på Haugland. Lov om hundehald  (Hundeloven) er presis og klar på kva omsyn og plikter hundeeigar har i høve til ålmugen, andre dyr og menneske.
27.05.2020
 
Morten Nygård i Grenda etterspør informasjon om denne mannen, evt. frå illigalt arbeid i Uskedalen i 1943.
Har nokon kjennskap til Andreas Christian Wernøe frå krigsåra.
Motstandsmannen Andreas Christian Wernøe var i Kvinnherad i 1943, truleg også i Uskedalen. Artikkelen Menneske, tiden og tanken er skriven i Uskedalen 28. oktober 1943, eit halvt år før han omkom. Han vart arrestert april 1944 og sat på Gestapohuset  i Bergen. For å ikkje røpa viktig informasjon om etterretningstenesta og motstadnsorganisasjonen kasta han seg ut frå eit vindauga i stor høgde og døydde av skadene. Han er gravlagd på Møllendal kyrkjegard, Bergen.
27.05.2020
 
Eikedalen er mellom anna plassen for klatre- og fjellsportsamlinga i juni månad.
Klatre- og fjellsportsamling i Uskedalen, 12. - 14. juni
Det vert klatre- og fjellsportsamling  i Uskedalen 12. til 14. juni. Samlinga er for  klatrarar og dei som vil utforska fjella i område til fots. På heimesida til Bergen og Hordaland Turleg les vi at Uskedalen i Kvinnherad byr på alt frå korte til lange, alt frå lette til vanskelege klatreruter på bombefast granitt. Helga vert brukt til å utforska fjellveggene i vakre omgivnader.
26.05.2020
 
Næringssjefen, Grethe Solheim, bed bygdene senda søknader om profileringsmidlar.
Næringssjefen oppmodar bygdelaga senda søknad om marknadsføringsmidlar.
Næringssjefen i Kvinnherad, Grethe Solheim, oppmodar bygdelag og utviklingsselskap om å senda søknad på marknadsføringsmidlar. Av eit budsjett på kr. 500.000,- er det alt løyvd kr. 250.000,-. Uskedalen burde vera klar for søknad med bakgrunn i mange gode profileringstiltak som går på kultur- og naturbaserte prosjekt.
25.05.2020
 
Børsdalselva gjekk stor i dag.
Mykje nedbør og stor snøsmelting.
Snøsmelting med store elvar i Englafjell og Ulvanoso tok til for alvor i denne veka. I natt var det i tillegg mykje nedbør. I neste veke er det rekna temperaturar kring 15 varmegrader. I Pinsehelga kan temperaturen koma opp i over 20 pluss grader.
24.05.2020
 
Noahs Ark på Stølavikjo. F.v: Kristine Hestad og Torild Langeland.
Film i trusopplæringsprogrammet innspelt i Uskedalen.
Ein film med bakgrunn i Noah`s Ark er innspelt i Uskedalen og er tenkt for dei yngste borna i trusopplæringa. Filminga er gjort i kyrkja og på Stølavikjo i stranda nedom Uskedal skule. Filmen vart spelt inn på tysdag og onsdag i denne veka, og vart lagt ut på kyrkja si nettside og Facebook-side i går , fredag 22. mai.

23.05.2020
 
Audun Ljosnes frå Uskedalen med heimelaga betongsprutebil.
22.05.2020
 
Einebustad med garasje til sals - sentralt i Uskedalen.
20.05.2020
 
Meddommarar frå Uskedalen, valde i perioden 2021 - 2024.
19.05.2020
 
Ei 17. mai markering med tradisjon og nyskaping.
19.05.2020
 
Veteranane Bjørgulv og Gunnvald har spela på 71 og 69 nasjonaldagar.
18.05.2020
 
Lesarbilete
Notisar
30.05.2020
Thaivogna open i dag, pinseafta, og 2. pinsedag.
Thaivogna er open i dag, pinseafta, laurdag 30. mai og måndag, 2. pinsedag. Stengd i morgon 1. pinsedag grunna arrangement.

kb
29.05.2020
Musikk ved SPAR på pinseaftan.
Frå 12-tida og om lag ein halv times tid utover vert det musikk utanfor Spar Uskedalen på laurdag.  Det er den aktive veterangjengen i Uskedal musikklag som stiller med lette og underhaldande blåsetonar i det fine sommarveret.

tid.
28.05.2020
Døssland bru stengt i perioden 3. - 5. juni.
MESTA melder at Døssland bru vert stengd i perioden 3. - 5. juni. Årsaka er klargjering til asfaltering og sjølve asfalteringa. Tiltaket vert skilta. Omkøyring på kommunevegen via Kjærlandssido.

kb
28.05.2020
Gåveutdeling i morgon, fredag 29.mai.
Vårens gåveutdeing frå SpareBank 1- stiftinga Kvinnherad vert i morgon, fredag 29. mai på Husnes. Lag og organisasjonar, som vert tildelt midlar, er tilskrivne og inviterte til utdelinga.

kb
24.05.2020
Fylkesmannen vil vita kva plan som gjeld i Halsabrotet.
Fylkesmannen i Vestland spør om kva plan som vert lagt til grunn for å gje dispensasjon i byggesak, Halsabrotet byggefelt i Uskedalen, anten reguleringsplan eller kommunedelplan. Saka om utnyttingsgrad har vore oppe i Forvaltningskomiteen to gonger. Fylkesmannen ynskjer svar frå kommunen.

kb
24.05.2020
Elins Matgleder er medskipar av Visit Rosendal.
Elins Matgleder er ein av 15 aktørar som er med på skipinga av nytt reiselivsselskap, Visit Rosendal. Selskapet er under planlegging. Målet er mellom anna godt samarbeid mellom ulike reiselivsaktørar og eit målretta arbeid med å utvida sesongen. Det er er Grenda som melder dette i denne veka. Selskapet er alt løyvd kr. 100.000,- i marknadsføringsmidlar.

kb
23.05.2020
Bok 2 om kyrkjegardane kjem om to veker.
Boka Elska og sakna kjem i bokhandelen om to veker. Det er bok 2 i ein serie på tre bøker om kyrkjegardane i Kvinnherad. Innhaldet vil også vera om den gamle kyrkjevegen, historiske kyrkjegardar og nokre segner. Morten Nygård, journalist i Grenda, er forfattaren. Grenda er utgjevar.

kb
22.05.2020
MF MATRE er tilbake i Uskedalen.
MF MATRE er tilbake i Uskedalen etter tur til Skånevik og testing på alle dei tre ferjekaiane. Det har nokre dagar vore prøvetur og opplæring på det faste mannskapet som til vanleg er på ferja  Utåker - Matre - Skånevik.

kb
21.05.2020
Minner om Heilagdagsfreden.
Ein lesar minner oss på det som er skrive i Norsk lov om Heilagdagsfreden. I dag på Kristi Himmelfartsdag har det vore mange bensindrivne hagemaskinar å høyra, frå fritidsbustader og frå fastbuande. Det har vore mykje lyd frå kl. 09.00 og utover dagen.

kb
21.05.2020
Nilsen Tangen har fått tilbod om ny kontrakt.
Harald Nilsen Tangen(19), barnebarnet til Hjørdis og Harald på Sanden, har fått tilbod om ny kontroakt med elitedivisjonsklubben Viking.  Trenar Bjarne Berntsen er svært interessert i å ha ungguten med vidare.  Trenaren uttalar til Stavanger Aftenblad at Harald har vore kjempepositiv, han har vore svært god i heile vinter og han tar ein heilt annan plass no.  Harald ønskjer på si side å utvikla seg i Viking, han er tolmodig og håpar på tilbod frå utlandet om 5 år.  Dermed skulle det liggja godt an til at dei blir samde om kontraktforlenging. 

tid
Eldre Nyhende
17.05.2020
Vinnarane frå trekkinga på 17. mai.
Her kjem vinnarane frå trekkinga av 17. mai rebusen i tillegg til trekkinga av nummer på programmet.
17.05.2020
Kortesje - ein genial ide i ei koronatid.
Køyretykortesjen i Uskedalen i dag vart vellukka på alle måtar. Bil, traktor- og båtkortesje er genialt i ei tid då vi skal halda avstand, samstundes som tiltaket skaper stort engasjement og kreativitet. Publikum hadde god tilgang og kunne sjå køyretya frå ulike plassar i bygda. Nokre fekk sjå kortesjen to gonger ved at ein flytta plass i den tida bilane og traktorane køyrde rundt dalen.
17.05.2020
Russisk ambassadebil vert med i køyretykortesjen i dag, 17. mai frå kl. 14.00.
Av om lag 40 køyrety i kortesjen i dag, på 17. mai, finn vi ein russisk ambassadebil 1986 modell, Mercedes 300 SE. Det er Hans Reidar Kjærland som eig og køyrer den 30 år gamle veteranbilen. Han kjøpte bilen i 1989 frå den Sovjetiske ambassaden i Oslo, frå det som seinare vart Russland. Bilen var lite brukt, berre køyrt om lag 15000 km. No er bilen køyrt 180 000 km.
17.05.2020
Kommunen har laga film - vert lagt ut i dag, på 17. mai.
16.05.2020
Hybridferja MF MATRE til kai på Eidsvik - Kjell Rune Gausvik har hatt byggetilsynet.
Kaptein og tilsynsleiar i Boreal, Kjell Rune Gausvik frå Herøysundet, kom til Uskedalen i dag med den nye ferja MF MATRE. Gausvik ( f. 1985 ) har dei siste 14 månadene vore tilsett i konsernet Boreal med ansvar for tilsyn på nybygg. Han starta med katamaranferja KINSARVIK, som vart bygd på Oma Båtbyggeri på Stord. Seinare vart det storferja UTNEFJORD og frå januar månad har det vore ferdigstilling av MF MATRE. 
16.05.2020
Digital 17. mai gudsteneste med kyrkjekor, barnekor og solistinnslag.
På søndag, 17. mai, var det planlagt gudsteneste som ein del av feiringa av Grunnlovsdagen i ni av kyrkjene våre i Kvinnherad. Koronasituasjonen gjer at det vert ei digital gudsteneste, i hovudsak filma frå Valen kyrkje, men også med glimt frå alle dei andre kyrkjene i Kvinnherad. Kyrkjekoret Nordsaang er med på gudstenesta. Les meir kva Jan Ove Fagerheim på Kyrkjekontoret skriv:
 
15.05.2020
Kjøp 17. mai programmet og ver med i trekkinga av fine gevinstar.
Årets 17.mai vert annleis enn slik det har vore før. 17 mai komiteen prøver likevel å halda på tradisjonane med kransenedlegging og 17. mai tog, som blir i form av ein bilkortesje med folk langs vegen som vinkar med flagga. Programmet er lagt ut for salg. Dette er den einaste inntekta og ved kjøp av dette, støttar du drifta av komiteen sitt arbeid. Programma er å få kjøpt på Spar Uskedalen og hjå Gros Blomster.
15.05.2020
Informasjon om 17. mai - TV sendingar, rebusen, kortesjen og smittevern.
Nokre har spurt om meir informasjon om årets 17. mai, praktisk og innhaldsmessig. Her kjem slik informasjon om TV sendingane, rebusen, kortesjen og om smittevern. Det ligg mykje arbeid bak ei gjennomføring av 17. mai slik det er i år. Uskedalen peikar seg ut med eit stort og gjennomtenkt program.
14.05.2020
Grasrotmidlar til ni lag i Uskedalen.
Den fyrste utbetalinga av grasrotmidlar kjem i desse dagar. Ni lag og organisasjonar i Uskedalen er registrert i Frivilligregisteret og er godkjend for Grasrotandelen. Midlane kjem frå Norsk Tipping og har sin bakgrunn i kor mange som tippar og som har lagt inn kva lag deler av innsatsen skal gå til. I overkant av kr. 800.000,- går til grasrota i Kvinnherad. Det er ein nedgang frå året før.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS