Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Viktig informasjon om nye vassavgifter frå Uskedal Vassverk.
Uskedal Vassverk sender i desse dagar ut informasjon og ny prisliste for vassavgifta i åra framover.
Det foreligg ny prisliste frå Uskedal Vassverk. Overgangen til ei meir differensiert vassavgift vert gjort med bakgrunn i vedtak på årsmøte 8. mai 2019. Den gamle prislista inneheld prisgrupper som ikkje dekkar dagens behov. Informasjon og ny prisliste vert sendt pr. post til alle abonnentane i desse dagar. Les kva styret skriv:

21.07.2019
 
Aurora og Margrethe gjer det koseleg for kundane.
Ny Spar-generasjon skaper trivsel.
Spar Uskedalen er vide kjende for at dei gjer handelen triveleg for kundane sine.  Prisar og tilbakemeldingar gjennom åra fortel alt om det!  Mange kundevennlege tiltak har med jamne mellomrom dukka opp.  I dag var det ein ny generasjon Spar Uskedalen, Aurora Nilsen Mathisen og Margrethe Nilsen Hillestad, som tok mot kundane på ein særs koseleg måte.
20.07.2019
 
Barken STATSRAAD LEHMKUHL sig godt og passerer den svenske ATENE ved Korsneset.
Tall Ships Races med venskapsetappen gjennom Storsund.

Venskapsetappen til The Tall Ships Races går frå Fredrikstad til Bergen med nokre utvalde hamner under vegs. Rosendal har vore og er ei såkalla Cruise in Company hamn. Fem staseleg seglskuter har så langt passert Uskedalen og går til kai i Rosendal for kvelden og natta. Sundag må alle dei påmelde fartya vera klar for innsegling til Bergen.
19.07.2019
 
Bilete syner nokre av fjelltoppane rundt Uskedalen. Turen gjekk slik: Manen, Englafjell, Ulvanoso, Gråfjell, Tverrfjell, Solfjell, Hauglandsfjellet.
25 år sidan 7- fjellsturen i Uskedalen på 16 timar.
I juli månad 1994 gjennomførte Steinar Haugland og Bjørn Olav Tveit ein fjelltur av det sjeldne slaget. På 16 timar var dei på alle fjelltoppame rundt Uskedalen. Så langt vi kjenner til har dette aldri vore gjort på ein og same dag. Bjørn Olav Tveit var den gongen 20 år, Steinar Haugland var 22 år. Interessa for fjellturar og spesielle stunt starta tidleg.
18.07.2019
 
Slik skal det ikkje sjå ut på Kunsten.
Slik skal det ikkje sjå ut på Kunstgrasbanen.
Bos og attgløymde kle er ein gjengangar på Kustgrasbanen. Problemet endrar seg litt i ferietida då det ikkje er faste treningar. Brukarane er ofte dei same, men utan trenar og foreldre som ser på kampane. I fellesferien kjem det mange turistar, båt- og campinggjester og brukar banen og aktivitetsområde rundt. Dersom ein ikkje plukkar og tek boset med seg, er det ingen andre som gjer det.
17.07.2019
 
Avdelingsleiar, Egil Pile, saman med Børre Waagan frå Selstad sin oppdrettsavdeling ( Arkivfoto ).
Selstad utvidar produksjonen til landbaserte anlegg.
Utstyrsleverandøren Selstad og design- og ingeniørselskapet Koda har inngått
distribusjonsavtale for kar til smolt- og landbaserte anlegg. Med denne avtalen blir Selstad ein forhandler av både kar, røyr, rørsystem og tilhøyrende teknologi. Med denne distribusjonsavtalen kan Selstad stå for  løysingar for landbaserte anlegg og smoltanlegg utover dei løysngane Selstad alt har i dag innan havbruk.

16.07.2019
 
Bjarte Eik på det torvlagde taket på halvtekkja. I stigen: Egil Myhre.
Grindbygd halvtekkje med torvtak.
Bjarte Eik er praktisk og hendig. Det siste året har han sett opp ei grindbygd halvtekkje til garasjen. Namnet grindbygg kjem av konstuksjonsmetoden med stavar, bete og skråband. Veggene er kledde med ukanta kledning. På sperra ligg det tro eller vi vil kalla sutak. På laurdag var det torvdugnad der ein skar og la torva på plass.
16.07.2019
 
Turgruppa frå Tsjekkia samla ved Gamleskulen etter returen frå Manen og Englafjell.
Frå Tsjekkia - sundagstur på Manen og Englafjell.
Fyrste turen til Kvinnherad og Uskedalen var i 2015. Det er såleis femte gongen ein reiseoperatør frå republikken Tsjekkia legg inn Manen og Englafjell i Uskedalen som eit årleg turmål. Uskedalen.no nådde i gruppa etter nedstiginga og samling på plenen ved Gamleskulen før retur til Sundal Camping, der gruppa bur.
14.07.2019
 
MS SAGAFJORD, ex. MS HALSNØY har heimehamn i Roskilde og går crusieturar på fjorden.
Ørnulf Myklebust på tur med ex HALSNØY.
Ørnulf Myklebust bur i Danmark. På torsdag i denne veka var han saman med familien på tur til Roskilde og fekk vera med på tur med MS SAGAFJORD, båten som vi kjenner som MS HALSNØY i Kvinnheradruta i mange år. Johannes Sunde var kaptein, Jan Henrik Hansen var maskinist, Olav Hauge var stuert, alle tre frå Uskedalen. MS HALSNØY, bygd i 1957, gjekk i HSD sine ruter fram til 1981.
13.07.2019
 
Astrid Døssland brukar fritida si til å stå på stand med informasjon om kvifor ein bør sei nei til vindkraft i fjella rundt Uskedalen. Konstanse Tveit og Audun Eik tek mot flygeblad og vil setja seg godt inn i saka.
Fleire bør engasjera seg i saka om vindkraft.
Astrid Døssland er klar i uttalen sin om at langt fleire i Uskedalen bør engasjera seg i NVE sine planar om vindkraft i fjella rundt Uskedalen. Astrid saman med Annemor Ekeland brukte dagen til å stå på stand med informasjon om kor omfattande og negativt det vert om NVE når fram med sine planar.
12.07.2019
 
Klassekameratane som har sommarjobb ilag.
11.07.2019
 
Cruise in Company vil gå Storsund til Rosendal
10.07.2019
 
Sykkelturistar frå Boston ( USA ) var innom Uskedalen og Kafe Tiaren.
09.07.2019
 
Statistar i Nettflixfilmen Ragnarok.
09.07.2019
 
Tidlegrøysting og førehandsrøysting til Kommunevalet 2019.
08.07.2019
 
Lesarbilete
Notisar
20.07.2019
Uskedalselva er open for fiske fram til mandag kveld.
Uskedal elveeigarlag melder at auka vassføring gjer at Uskedalselva vert opna for fiske att i nokre dagar.  Fisket vert stengt att mandag kl.18.

tid
17.07.2019
Ni seglskuter er førebels påmelde til Cruise in Company
Ni seglskuter er førebels påmelde til seglarsamling i Rosendal i denne veka. Talet vil truleg auka. Dei fleste vil gå Storsund fredag 19. juli med retur dagen etter. Nokre skuter kan koma alt i morgon, torsdag 18. juli. Skutene er delte inn i fire klassar, etter storleik.

kb 
17.07.2019
Siste veka med Sommarkafe på Elins Matgleder.
Thea Soltveit Taranger er inne i si siste veke som kafevert på Elins Matgleder i Uskedalen. Onsdag, torsdag, fredag, laurdag og sundag er dei siste dagane i denne omgang. Opningstida er kl. 11 -  17.Silobutikkane er opne i den same tida.

kb
15.07.2019
Dugnad på Kunstgrasbanen onsdag kl. 18.
Det vert invitert til dugnad ved Kunstgrasbanen, onsdag 17. juli, kl. 18. Før det gror til med ugras i det som er planert, vert det fylt på med mold, jevna og gjort klart for såing. Dugnadsgruppa har delvis ferie, men det er viktig å få gjort dette arbeidet no i denne veka. Dugnadsleiar, Pål Haugland, tek mot dei som kjem. Ta med rive.

kb
13.07.2019
Bruk 9 på Myklebust er seld.
Bruk 9 på Myklebust er seld. Det var visning laurdag 16. mars. Eigar har vore Olav Hjetland Bringedal. Eiendomsmegler VEST har stått for salet. Det er lokale kjøparar til eigedomen. Det vert no søkt konsejon før innflytting.

kb
11.07.2019
Ambulansebåten hadde oppdrag i Uskedalen natt til torsdag.
Gulen Skyss sin nye ambulansebåt, Rosedoktoren, hadde eit ordinært oppdrag til person i båt i Uskedalen natt til torsdag 11. juli. Etter vel ein halvtime i Uskedalen kring kl. 01.30 gjekk legeskyssen mot Leirvik.

kb
11.07.2019
Sommarope på Byggeriet.
Opningstidene på Byggeriet i juli månad er: Måndag - fredag: kl. 09 - 16.30. Laurdag: kl. 09 - 13. Dette gjeld både for lager og butikk.

kb
10.07.2019
Sommarjobben min - aktuelle namn.
Kvar sommar skriv Uskedalen.no innlegg til overskrifta Sommarjobben min. Det handlar om ungdom som brukar ferien til jobb. Vi har alt skrive om Thea Soltveit Taranger som driv sommarkafe på Elins Matgleder. Kven andre har sommarjobb ? Meld inn namn og type jobb til redaksjonen og vi tek kontakt. Skriv til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
10.07.2019
Ny lekkasje på nettet.
Uskedal Vassverk melder frå om ny lekkasje på nettet. Det går ut 4 liter pr. sekund meir enn det som er vanleg. Styret bed alle vera merksame og melda frå dersom ein ser vatn som kan koma frå ledningsbrot.. Alle med hytter og naust, som ikkje er i bruk heile året, må vera observant. Sjå  særleg etter inntak og stikk inn til husa. Dersom du ser noko som kan vera ein lekkasje, meld frå til Hans Reidar Kjærland på mobil: 99701819.

Uskedal Vassverk
10.07.2019
Elva er stengd for fiske -lite vatn.
Uskedalselva er mellombels stengd for fiske frå i dag, onsdag 10. juli,  kl. 18. Det vert gjort fordi det er lite vatn i elva.

Elveeigarlaget
Eldre Nyhende
07.07.2019
Med sterk interesse for veteranbussar.
Leif Jarle Bergstø og Lars Wang frå Uskedalen er to av mange bussentusiaster med interesse for veteranbussar. Veteranbusslaget har nyleg vore på veterantreff i Hønefoss og kom heim med premie for den beste bussen i årsklassen 1970 - 1974. På samlinga i Ulsteinvik i fjor vann dei  beste prisen for bussen med merke Volvo 615 frå 1964.
06.07.2019
Klatrarmiljøet vil kjempa for Uskedalen og mot vindkraft.
Bergen Klatrerklubb med alle sine aktive medlemer kastar seg inn i debatten om vindmøller i fjella kring Uskedalen. Dette gjeld særleg i høve til dei fjella der klatrarmiljøet har funne sine plassar. Kvinnherad Turlag har også engasjert seg i kampen mot vindkraft i Uskedalen og elles i fjella i Kvinnherad. Les kva Bergen Klatrarklubb skriv i sine merknader om Uskedalen:
05.07.2019
Varsel om detaljregulering for Børnes industriområde.
Det er kunngjort oppstart av detaljregulering av Børnes Industriområde med mellom anna ope møte i Gamleskulen onsdag 28. august. Planarbeidet er i samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8. Ny reguleringsplan avløyser den gamle planen frå 1978. Kvinnherad kommune er tiltakshavar og plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur Stord AS.
05.07.2019
Unik eigedom på Skorpo er lagt ut for salg.

Fritidseigedom med hytte, anneks, naust og kaianlegg på Skorpo 32 er lagt ut for salg. Tomta har eit areal på 4 698 rutemeter. Eigedomen ligg vestvendt og solrikt til på nordsida av Skorpo med vakker utsikt mot Hardangerfjorden, Tysnes, Ølve og Hatlestrand. Husa på tomten er godt vedlikehaldne.Til eigedomen høyrer det stor kai og eiga badestrand. Meglar er EiendomsMegler 1.
04.07.2019
- Kjekt å vera frivillig!
Blant dei mange frivillige som er så viktige for Festidalen, er det kvart år nokre som har flytta hit frå andre land. Eksempel på dette er Dorota Wojcik, opphaveleg frå Polen, som dei siste åra er blitt ein viktig ressurs med god oversikt over oppgåver i samband med oppbygging og rydding av arenaen på Dønhaug.  Eit anna eksempel er Bush Zaki frå Egypt som vi kvart av dei siste åra, har møtt som smilande grillmeister.
03.07.2019
Sommarkafe i Uskedalen - opnar i dag, onsdag 3. juli.

I dag, onsdag 3. juli, opnar Sommarkafeen på Elins Matgleder. Thea Soltveit Taranger er kafevert og vil ha kafeen open fire dagar i veka, onsdag til sundag, kl. 11 til kl. 17. Måndag og tysdag er det stengd. Thea fyller snart 17 år, er ferdig med fyrste året på Kvinnherad Vidaregåande skulen. Det er tredje sommaren ho har jobb på Elins Matgleder.
02.07.2019
Rullestolsinngang og terrasse med kjærleiksmotiv.
Ove Stokka har dei siste vekene vore på Rabben hos Ellen Schwenke og Reidar Myklebust og laga rullestolsinngang og terrasse. Den kreative handverkaren finn fram til praktiske løysingar og artige utformingar mens arbeidet går på fram. No er arbeidet sluttført og eit gjennomgåande tema på Rabben er kjærleik med utskjeringar av hjarte.
01.07.2019
Storslått avslutning på årets festival - konsertomtale dag 2.
Det var en litt kjøligere lørdag værmessig. Heldigvis veiet varmen fra scenen godt opp for de småsure vindkastene fra fjorden. Generelt sterke artistprestasjoner gjorde sitt til at kulde aldri ble noe stort problem. Festivalen i år holder et imponerende nivå fra start til mål. Her kom høydepunktene tett.

01.07.2019
Ti abonnentar i Uskedal Vassverk er utan vatn i dag.
Det er brot på den gamle vassledningen ved Fitjanaustet på Nedre Fet. Vassledningen forsyner abonnentane på nedsida av Fylkesvegen frå elvosen til og med Eikelandet Brygge, tilsaman 10 brukarar. Skaden er rekna å vera utbetra i løpet av dagen.
Sponsorar
Kvinnherad Energi AS
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Ospelunden
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
kvinnheringen
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Tysnes Sparebank
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Byggeriet
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS