SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad deler ut gåver til ålmennyttige føremål. Hausttildelinga er no gjord kjend. Søknadsfristen er tysdag 5. oktober kl. 12.00. Lag og organisasjonar i Kvinnherad, Stord og tidlegare Odda kommune har høve til å søkja om gåve. Det er opna opp for søknader om Covid-19 kompensasjon. Meir informasjon finn de på www.kvinnheradstiftinga.no. Bilete syner tildeling i Husnesparken for nokre år sidan.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal